Novinky Akce Klub Kluboví šampioni Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

ZDRAVÍ
 -  DKK, DLK, OCD
 

- 

RTG vyšetření
 

- 

Aktuální výsledky DKK, DLK, OCD
 -  CEA, PRA, Glaukom
 

- 

Klinické vyšetření
 

- 

DNA test
 

- 

Výsledky 2017
 -  TNS, CL, MDR1 
 

- 

DNA test Genomia
 -  Epilepsie
DOKUMENTY
 -  Standard BOC
 -  Chovatelský a zápisní řád
 -  Bonitační řád
 -  Výklad bonitační karty
 -  Etický kodex BCCCZ
 -  Zprávy poradce chovu

Mobilní aplikace pro Android

CHOV BOC V ČR
Chov border kolií v ČR se řídí pravidly, která určuje BCCCZ a která platí pro všechny jedince zapisované v PK ČMKU - tzv. "Jednotné podmínky chovnosti" - to znamená že jedinci musí před zapojením do chovu projít bonitací (být uchovněni) a splnit tak zdravotní, exteriérová i povahová kritéria pro zařazení mezi chovné jedince. I výběr chovného páru musí odpovídat několika požadavkům na zdravotní stav plánovaných rodičů.
 
Chovatelé mají volnost ve výběru chovných párů a je na jejich zodpovědnosti, jaké border kolie budou odchovávat a jestli jejich odchovanci budou přínosem pro český chov.
Výběr krycího psa doporučujeme konzultovat s poradcem chovu BCCCZ, který má větší a ucelenější přehled o situaci v chovu BOC v ČR a který může dané spojení doporučit nebo upozorní na možná rizika.

Chovatelství je velká zodpovědnost, je to práce s živými tvory a všichni chovatelé by se měli snažit odchovávat zdravé životaschopné, dobře stavěné a povahově vyrovnané psy, jen takoví psi mohou prožít opravdu šťastný život a být užitečnými pomocníky a kamarády svých majitelů.
 
- > Každý chovatel by se měl aktivně zajímat o dění kolem border kolií...
 -  Měl by znát základní chovatelské dokumenty - Standard plemene, Chovatelský a zápisní řád BCCCZ (a ČMKU) a Jednotné podmínky chovnosti BOC a v chovatelské práci se jimi řídit a dané řády dodržovat.
Dalším důležitým čtením je mimo jiné Etický kodex BCCCZ. V případě přeregistrace psa do pomocného registru FCI, čtěte směrnici BCCCZ.
  Vzdělávat se v oblastech týkajících se chovu psů obecně, zdraví plemene, povahových a pracovních vlastností border kolií.
 -  Měl by zveřejňovat zdravotní výsledky svých psů a také svých odchovů - nejen ty dobré - pomůže to zpřehlednit a zlepšit situaci v chovu - existuje již několik světových databází zdravotních výsledků border kolií - odkazy na ně najdete ZDE
 
- > Pokud byste narazili na nějaké nejasnosti ohledně chovných podmínek případně ohledně administrativy týkající se
     
chovu a odpověď na své otázky nenašli na stránkách, obraťte se na poradce chovu.
 
ZDRAVÍ BOC
Border kolie stále ještě patří k plemenům, která jsou relativně málo zatížená dědičnými chorobami, přesto se občas stane, že se vyskytne nemocný jedinec. Důležitá je osvěta a vzdělání chovatelů a majitelů (i budoucích majitelů) border kolií a v neposlední řadě uveřejňování informací o zdravotním stavu nejen chovných jedinců ale jedinců napříč populací.
BCCCZ od počátku své existence prosazuje kontrolu zdraví chovných jedinců, klinická vyšetření na DKK a oční vady (CEA a PRA) jsou povinná již dlouho, v posledních letech k nim přibyla další z dostupných vyšetření, z nichž se některá stala povinnými pro chov - například genetické testy na CEA a TNS a také klinická vyšetření DKL a OCD, která jsou povinná zatím jen poměrně krátce.
Základní informace pro chovatele i majitele BOC o těch nejvýznamnějších a nejznámějších problémech se dočtete pod jednotlivými odkazy v levém menu.
 
HISTORIE CHOVU BOC V ČR
Chov border kolií v ČR má za sebou již dvacetiletou historii, první border kolie zapsané v plemenné knize byly do ČR dovezeny v roce 1993 - fena Mobella Jackie (nar. 8. 4. 1992, č. zápisu v PK - CMKU/BOC/1/92/93/92/94) a pes Caristan Jaguar (nar. 30. 7. 1992, č. zápisu v PK - CMKU/BOC/2/93/92/94) - obě dovezené z Anglie.
První vrh border kolií zapsaný v PK ČMKU se narodil 22. 4. 1994 po těchto dvou jedincích v chovatelské stanici Bohemia Alké. Následovaly další vrhy a další importy, mezi zakladatele české populace BOC patří také Highland Dreamer, Arnpriors Tsar at Beagold (první blue merle border kolie v ČR) a pár dalších. První vrhy border kolií v ČR si byly všechny poměrně příbuzné - vzhledem k tomu, že chov byl založen na několika málo jedincích... Až v roce 1997 se uskutečnilo první zahraniční krytí, do té doby bylo v chovu využíváno pouze 7 importovaných jedinců a jejich vzájemní potomci.
V prvních letech chovu nebyl počet zapisovaných jedinců nijak vysoký. Počty narůstaly postupně, v roce 2001 se počet za rok zapsaných jedinců poprvé přehoupl přes 100 a v posledních letech (2010 - 2012) se počet ročně zapisovaných jedinců drží mezi 800 a 900 zapsanými.
Před vznikem BCCCZ nebylo pro zařazení do chovu povinné žádné zdravotní vyšetření, jedinci byli do chovu pouštěni pouze na základě výsledků z výstav (psi museli získat min. 3x známku V na výstavě, fenám stačily pouze 2x V). Po založení BCCCZ v roce 1999 byly stanovené nové chovné podmínky - všichni uchovňovaní jedinci museli být vyšetřeni na DKK, CEA a PRA a museli absolvovat bonitaci. Vyšetření musela být dodělána i jedincům, kteří byli uchovněni ještě za starých podmínek, jinak by nemohli být využiti v chovu. Později byla u BCCCZ zrušena povinnost výstavy pro uchovnění.
Další informace o historii chovu BOC v ČR a o historii BCCCZ se můžete dočíst ve starých číslech klubového zpravodaje Borderholic.