Novinky Akce Klub Kluboví šampioni Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

ZDRAVÍ
 -  DKK, DLK, OCD
 

- 

RTG vyšetření
 

- 

Aktuální výsledky DKK, DLK, OCD
 -  CEA, PRA, Glaukom
 

- 

Klinické vyšetření
 

- 

DNA test
 

- 

Výsledky 2017
 -  TNS, CL, MDR1 
 

- 

DNA test Genomia
 -  Epilepsie
DOKUMENTY
 -  Standard BOC
 -  Chovatelský a zápisní řád
 -  Bonitační řád
 -  Výklad bonitační karty
 -  Etický kodex BCCCZ
 -  Zprávy poradce chovu

Aplikace BCCCZ na Google Play Aplikace na Amazon Appstore Aplikace BCCCZ na BlackBerry World

BONITAČNÍ KARTA

Po absolvování bonitace obdrží každý pes svou bonitační kartu.
Bonitační karta slouží jako doklad o tom, že pes splnil (nebo nesplnil) podmínky pro zařazení do chovu.
Karta musí obsahovat údaje o psu (jméno, chovatelská stanice, identifikační údaje), jméno chovatele, jméno a adresu majitele psa.
Na bonitaci je každému psu sestaven bonitační kód - první část popisuje celkový vzhled a projev psa, v druhé části kódu jsou uvedeny vady a stupeň jejich závažnosti.
Bonitační kód poradce chovu zapisuje do PP bonitovaného jedince.
Na bonitační kartě musí být uvedeno místo a datum konání bonitace, klubové razítko a musí být podepsána všemi členy bonitační komise.

náhled na bonitační kartu

 

VÝKLAD BONITAČNÍ KARTY

Vyřazující vady
Vyřazujícími vadami jsou chápány vady genetické, které mají negativní vliv na schopnost jedince žít a pracovat. Exteriérové vady jsou vyřazující pouze jako komplex vad, které ve svém souboru znamenají, že se posuzovaný jedinec jeví jako zcela netypický a vymyká se definici border kolie tak, jak je uvedená ve standardu.
Předkus, podkus
Standard vyžaduje úplný nůžkový skus.
Správný nůžkový skus. Řezáky horní čelisti těsně překrývají řezáky spodní čelisti a zuby jsou kolmo vsazené do čelistí.
Klešťový (přímý) a volný nůžkový skus se nepovažují za vyřazující, protože psovi neznesnadňují přijímání potravy ani nebrání v práci. Klešťový a volný nůžkový skus se uvádějí v popisu vad jako vada skusu - bod F.
Klešťový (přímý) skus. Je vadou, ale ne vyřazující.
Vyřazujícím vadným skusem se rozumí předkus nebo podkus.
Předkus - vyřazující vada
Podkus - vyřazující vada.
Deformace čelisti
Je míněna vrozená deformace čelisti. Deformace čelisti způsobená úrazem se nepovažuje za vyřazující vadu. O příčině, která vedla k deformaci čelisti, je třeba doložit veterinárním lékařem sepsaný a ověřený zápis.
Chybějící zuby
Standard požaduje pravidelný a úplný nůžkový skus. Znamená to, že pes musí mít všechny přední zuby (řezáky) včetně špičáků.
Neúplný nebo nadpočetný chrup od špičáků dále je pouze vadou, která je v bonitační kartě uvedena pod bodem H.
Pokud chybí zub/zuby důsledkem úrazu, je třeba doložit veterinárním lékařem sepsaný a ověřený zápis + RTG.
Kryptorchismus
Týká se psů - chybí obě varlata nebo jedno varle. Standard požaduje, aby psi měli dvě zdravě vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.
PRA (Progressive Retinal Atrophy, General PRA)
Dědičná recesivní nemoc očí, která se obvykle projeví před prvním rokem věku a může vést přes šeroslepost postupně až k úplné slepotě. Pro uchovnění je nutné doložit potvrzení o vyšetření s negativním nálezem. Vyřazující je pozitivní nález. Pro působení v chovu je nutné výsledek o negativnosti vyšetření na PRA aktualizovat až do věku sedmi let tak, aby v okamžiku plánovaného spojení nebylo starší u plemenného psa více než dva roky a u feny tři roky. Od dožitého sedmého roku věku zvířete až do ukončení chovnosti nesmí být vyšetření shodně pro obě pohlaví starší tří let. Pro stanovení data je určující den vykonané kontroly, nikoli datum vystavení potvrzení o výsledku.
CEA (Collie Eye Anomally)
Dědičná polygenetická recesivní nemoc očí. Může být diagnostikována od šesti týdnů věku a s věkem se nezhoršuje. Její vnější projevy sahají od lehkých poruch orientace až po slepotu. Předpokladem uchovnění je negativní nález při vyšetření bez vazby na datum kontroly.
V dnešní době je k dispozici genetický test na CEA, který provádí laboratoř OptiGen.
DKK (dysplasie kyčelního kloubu, Canine Hip Dysplasia)
Onemocnění uložení a tvaru kyčelního kloubu, jednou z příčin tohoto onemocnění je recesivní polygenetická vloha. Vyřazující je pozitivní nález s výsledkem 3 a více (podle mezinárodní stupnice vyšší než C).
Nevyhovující povaha
Standard uvádí, že border kolie nesmí být ani nervózní ani agresivní. Vyřazen bude agresivní, nebo extrémně nervózní jedinec.
Nevyhovující temperament
Standard uvádí, že border kolie má být živá a bystrá. Vyřazen bude průkazně apatický jedinec nereagující na stimulační podněty.
Převažující bílé zbarvení
Standard požaduje, aby bílá barva nepřevažovala. Vyřazující vadou je zřetelná převaha bílého zbarvení na více než 50% povrchu těla.
Zcela netypický jedinec
 - jedinec, který je mimo rozsah tolerance kohoutkové výšky
 - jedinec s komplexem vad, které samostatně nejsou klasifikovány jako vyřazující

- vyřazující je:

 3x vada stupně 3
   2x vada stupně 3 a 3x vada stupně 2
   1x vada stupně 3 a 6x vada stupně 2
Jiné vážné genetické vady
To jsou všechny vážné vady nepodchycené v předešlých bodech, které jsou zjevně genetického původu.
 
Celkový vzhled a dojem
Typ
l - lehčí, jemnější typ
p - požadovaná mohutnost a typ
t - těžší, hrubší typ
Výška
m -  pes  45 - 49 cm,   fena  42 - 46 cm
p -   pes  50 - 55 cm,   fena  47 - 52 cm
v -   pes  56 - 61 cm,   fena  53 - 58 cm
Délka srsti
Standard uznává dvě varianty osrstění - středně dlouhé a krátké.
m - středně dlouhá
s - krátká
 
Barva srsti border kolií (dále jen BOC)
Zbarvení srsti je projev dvou typů pigmentu - eumelaninu (černá, hnědá) a phaeomelaninu (ee-red, sable, pálení - červené až žluté zbarvení). To jak bude pes zbarvený záleží na genech, které ovlivňují tvorbu těchto pigmentů.
Eumelanin se může vyskytovat ve všech buňkách - závisí na něm tedy i barva nosu, pysků a okolí očí. Phaeomelanin se vyskytuje jen v buňkách pokožky, tedy ovlivňuje pouze zbarvení srsti. Normálně se v srsti vyskytují oba pigmenty zároveň, ale phaeomelanin je většinou "překryt" eumelaninem a jeho efekt tedy není vidět, projeví se jen u některých výše uvedených zbarvení.
Černá a hnědá
Základní barvy srsti BOC, za které je odpovědný pigment eumelanin, jsou černá (black) a hnědá (red, chocolate).
Tyto barvy se mohou vyskytovat v několika formách:
- základní "plné" zbarvení (solid - černá, hnědá)
- pravidelně zředěné zbarvení (dilution) - takto vzniká z černé modrá (blue) a z hnědé lila (lilac)
Tyto varianty mohou být i nepravidelně zředěné (merle) - vznikají pak tyto barvy: blue merle, slate merle, red/chocolate merle, lilac merle.
Pálení a sable
Jeden typ zbarvení způsobený pigmentem phaeomelaninem je pálení (tan points) a sable - obě varianty jsou podmíněny různými alelami stejného genu.
Gen pro pálení potlačuje produkci eumelaninu v buňkách pokožky na charakteristických místech a phaeomelanin se tak na těchto místech stává "viditelným". Barva pálení může být v rozpětí od sytě měděné (rich copper) přes klasickou nahnědlou až po zašlou stříbrnou (muddy silver). Rozsah pálení se může velmi různit, znaky mohou být velmi rozsáhlé - psi mohou mít pouze tmavé sedlo na hřbetě a zbytek těla pak pokrývá pálení (saddle tricolour) až po velmi nevýrazné pálení, jehož přítomnost se dá potvrdit pouze pod ocasem.

 - charakteristická místa výskytu pálení:

 - tváře
   - obočí
   - vnitřní strana uší
   - konce předních a zadních nohou
   - zadní strana těla, pod ocasem (bývá patrné hned po narození)
Pálení se může vyskytovat v kombinaci s kteroukoliv základní barvou - černobílá s pálením/black tricolour, blue merle s pálením/blue merle tricolour, lila s pálením/lilac tricolour...
Sable zbarvení vzniká obdobným způsobem, tvorba eumelaninu je různě intenzivně potlačena po celém těle, srst na celém těle tedy získává žluté zbarvení. Sable může mít různé odstíny, od jasně zlatočervené, přes žlutou až po špinavě šedivou.
Sable se stejně jako pálení může vyskytovat v kombinaci s kterýmkoliv základním zbarvením - pak vzniká (black) sable, chocolate sable, blue sable, lilac sable... Vyskytují se i sable merle jedinci, ale merlování je vidět pouze u malých štěňat, u dospělců se ztrácí, může být patrné pouze na pigmentaci nosu, nebo očí.
Všichni sable psi mají v srsti alespoň pár chlupů v základní barvě, pigment očí, nosu a pysků odpovídá základní barvě (černá, hnědá, modrá, lila).
V současné době se mezi chovateli po celém světě uvažuje o původu poměrně vzácné barvy seal (tulení). Velmi pravděpodobné je, že seal barva je odvozená od sable, kdy se díky dominanci jiného genu sable zbarvení úplně neprojeví, pes tedy bývá na první pohled černý (nebo i jiný - záleží na tom, jakou má základní barvu), ale při bližším prozkoumání má srst takový hnědý až zlatý odstín - vypadá to jako zvláštní hodně tmavé sable. Stejná věc se stává i u pálení - na místech, kde by pes měl mít pálení, se objevuje jakési "falešné pálení". Seal se opět může projevit u kteréhokoliv základního zbarvení.
Australská červená (ee-red)
Zbarvení ee-red vzniká podobným způsobem, jako sable zbarvení - dochází k potlačení tvorby eumelaninu a tím pádem ke "zviditelnění" červeného phaeomelaninu - ale je to podmíněno jiným genem.
ee-red psi jsou čistě žlutí, v jejich srsti nejsou žádné chlupy v základním zbarvení, stejně jako u sable není v ee-red srsti vidět merlování a to ani u štěňat! Barva očí, okolí očí, nosu a pysků opět odpovídá základní barvě. Zajímavé je, že ee-red pes může pod svým žlutým kožíškem skrývat jakoukoliv barvu :-)
Bílé znaky
Všechny BOC mohou mít různý stupeň irského vzoru (Irish pattern/Irish spotting) - jedná se o typické rozložení bílých znaků.
 - charakteristická místa výskytu bílých znaků: - čenich
  - límec
  - břicho
  - nohy
  - špička ocasu
Všechny BOC mohou být nositeli white faktoru (white factor), projevujícího se často bílou barvou na přední straně zadních noh od hlezen až po stehna. White faktor značí vlohu pro více bílé barvy.
Geneticky bílý (bíle skvrnitý) pes (genetically white = pattern-white = Pinto) má na těle bílé plochy přesahující irský vzor. Má bílou barvu i na zádech, bocích, větší části ocasu, ... Může mít přitom zcela černou hlavu s případným bílým proužkem mezi očima. Naopak pes, který má hlavu z poloviny nebo i více bílou, ale tělo zbarveno normálně, ať už s irským vzorem nebo bez něj, a který nemá bílou barvu na předku zadních noh, je normálně zbarvený jedinec.
Border kolie může být i zcela bez bílých znaků.
 - Vzhledem k bílému zbarvení může být tedy BOC v některé z následujících skupin:
  - bez bílého zbarvení
  - normálně zbarvený jedinec s úplným, nebo částečným irským vzorem, bez ohledu na zbarvení hlavy
  - white faktor
  - „geneticky bílý“ - bíle skvrnitý pes (bílá je mimo rozsah irského vzoru)
Barevný kód
Kód je složen z pěti písmen, které pokrývají barevnou paletu zbarvení border kolií.
Barva Zředění Bílá barva Pálení Tečkování
black - černá a - none (není) none - není none - není none - není
chocolate - hnědá even - pravidelné irish pattern - plný irský vzor copper - měděné sporadic - místy
red - červená merle - nepravidelné irish spotting - bílé skvrny na místech irského vzoru brown - hnědé medium - střední rozsah
sable - sobolí plates - nepravidelné s plotnami white factor - white faktor light brown - světle hnědé extensive - rozsáhlé
dark sable   genetically white - geneticky bílá silver - šedé continuous - spojité pokrytí
Tedy například klasická černobílá border kolie má kód: bapnn, klasická blue merle má kód: bmpnn, trikolorní má kód: bapbn a klasická modrá má kód: bepnn.
 
Nervozita, agresivita, temperament
Tyto tři body vyplní komise na závěr bonitace jako vyjádření subjektivního dojmu z chování psa během bonitace.
  Nervozita: n - klidný p - projevy nervozity
  Agresivity: n - neagresivní p - projevy agresivity
  Temperament: n - živý, bystrý p - projevy apatie
Projevy nervozity, agresivity nebo apatie musí být zřetelné a musí se na nich shodnout všichni členové bonitační komise. Jakékoliv ohodnocení "p" je považováno za vadu, viz bod Z - vady povahy a temperamentu.
 
Výčet a popis vad
Podle standardu musí být každá odchylka od něj považována za vadu a posouzení její závažnosti musí být přímo úměrné stupni odchylky. Pro klasifikaci stupně odchylky byla zvolena následující trojbodová stupnice:
Stupeň 1 - malá odchylka od standardu.
Stupeň 2 - na první pohled patrná odchylka od standardu.
Stupeň 3 - velká, závažná odchylka od standardu.
U těch vad, které ve svém popisu nemají explicitně určené stupně, je posouzení závažnosti v kompetenci bonitační komise s tím, že zadání stupně 3 je u takovéto vady pouze výjimečné a je pro něj třeba dosáhnout shody všech členů bonitační komise.
A - vady utváření hlavy

Slabá, těžká nebo příliš zakulacená hlava. Velmi výrazný týlní hrbol. Nevýrazný stop. Nápadně rozdílná délka čenichu a mozkovny - ideální poměr je přibližně 1:1

B - vady krku
Příliš dlouhý nebo příliš krátký krk. Délku krku je třeba posuzovat s ohledem na typ psa, neboť mohutně osvalený krk se zdá být opticky kratší. Stejně tak mohutný bílý límec krk opticky protahuje, kdežto černá barva límce krk naopak zkracuje.
C - nedostatečná pigmentace
Nos a pysky mají být pigmentované a zcela probarvené - s ohledem na zbarvení psa.
Stupeň 1: nedostatečná pigmentace pysků a okolí očí.
Stupeň 2: rozsáhlejší depigmentace pysků, okolí očí, nedostatečná pigmentace projevující se jako světlejší skvrny na nose (nosní houbě).
Stupeň 3: nedostatečná pigmentace nosní houby a víček očí projevující se jako růžové skvrny s ohledem na zbarvení psa.
D - vady oka
Podle standardu mají být oči posazeny daleko od sebe, oválného tvaru, středně velké. Jakákoliv odchylka je vada.
E - vady v pigmentaci oka
Stupeň 1: barva oka lehce neodpovídá barvě srsti.
Stupeň 2: výrazně žluté oko.
Stupeň 3: modré nebo částečně modré oko nebo obě oči u jedinců, kteří nejsou zbarvení merle.
F - vady skusu
Standard požaduje dokonalý pravidelný a úplný nůžkový skus. Podkus a předkus jsou vyřazující vady.
Stupeň 1: nepravidelný nůžkový skus.
Stupeň 2: volný nůžkový skus.
Stupeň 3: klešťový skus.
G - vady chrupu
Křivost zubů nezpůsobená úrazem nebo jinou zjevnou a doložitelnou vnější příčinou. Psinkový chrup.
H - neúplný, nadpočetný chrup
Chybějící nebo přebývající zuby mimo řezáků a špičáků, jinak jde o vadu vyřazující.
Stupeň 1: chybí/přebývá jeden zub P1 nebo M3
Stupeň 2: chybí/přebývá jeden zub P2 až M2 nebo dva zuby P1 nebo M3
Stupeň 3: chybí/přebývají více než dva zuby
I - vady ucha
Standard požaduje, aby uši byly středně velké, středně silné, nasazené dostatečně daleko od sebe. Neseny vztyčeně nebo polovztyčeně. Při naslouchání výrazně pohyblivé. Chybou je tedy vadný tvar, velikost a nasazení ucha nebo jeho nehybnost.
Stupeň 1: špatný tvar nasazení nebo velikost u správně neseného ucha.
Stupeň 2: těžší, méně pohyblivé ucho/uši.
Stupeň 3: jedno, nebo obě uši klopené a nepohyblivé.

J - chybný rámec
Špatný poměr výšky a délky těla. Standard požaduje, aby tělo bylo mírně delší, než je výška v kohoutku.

K - vady postoje hrudních končetin
Standard požaduje, aby přední nohy byly při pohledu zpředu rovnoběžné a zápěstí při pohledu z boku mírně šikmé. Ramena mají být dobře uložená vzad, lokty těsně přiléhat k tělu. Vadou se tedy rozumí dovnitř či ven vybočené lokty, viz obrázek. Mírné ohýbání zápěstí směrem dovnitř, které je patrné při pohledu zpředu na běžící border kolii je normální a není vadou.

L - Vady úhlení hrudních končetin

M - vady utváření hrudníku
Hrudník má být hluboký a poměrně široký. Vadou je mělký, sudovitý nebo plochý hrudník.
N - vady utváření hřbetu
Hřbet nesmí být klenutý, měkký nebo kapří.
O - vady utváření beder
Podle standardu mají být bedra široká a svalnatá, ale ne vystouplá. Vadou jsou tedy příliš úzká, nedostatečně vyvinutá a příliš stažená nebo vyklenutá bedra.
P - špatně formovaná záď
Celkově nedostatečně vyvinutá zadní část těla (viz obrázek), která má být podle standardu široká a svalnatá.

Q - vady postoje pánevních končetin
Vadou je vybočení hlezen zadních končetin, které mají být při pohledu zezadu rovnoběžné, viz obrázek

R - vady úhlení pánevních končetin

S - vady tlap
Podle standardu má být tlapka oválného tvaru s vysokými polštářky, pevná a dobře stavěná. Prsty klenuté a přimknuté těsně k sobě. Vadou je tedy špatný tvar tlapky, plochá nebo volně stavěná tlapka s roztaženými prsty.

T - vady ocasu
Patří sem zejména špatné (vysoké) nasazení ocasu, u něhož standard požaduje plynulý přechod. Vadou je také špatné nesení ocasu, který nesmí být nošen nad hřbetem a příliš krátký ocas, který má podle standardu dosahovat posledním obratlem alespoň ke hleznu.
Ocas může být nesen vzhůru, je-li pes vzrušen nebo při hře, zejména v přítomnosti jiných psů. Také při skákání může být zvednutý ocas používán jako kormidlo. Při práci (pasení) a při odpočinku nosí border kolie ocas nízko s mírně zvednutou špičkou.

U - vady pohybu
Pro border kolii je nízký a úzký chod s přikrčenou přední částí těla jednou z nejzákladnějších charakteristik předávaných geneticky. Je to rys, který jí umožňuje dobře pást i vynikat ve sportech typu agility, kde je nutné rychle měnit směr pohybu. Vysoký chod je proto závažnou chybou stupně 3. Pokud je to nutné, může být chod posouzen nejen při chůzi na vodítku nebo u nohy (kde může být vysoký typ chůze naučen z výcviku a pes ho má pro tyto případy zafixován), ale rovněž při volném pohybu.
V - vady srsti
Stupeň 1: nerovnoměrné nebo smíšené osrstění (např. prapory na předních končetinách u krátkosrsté varianty)
Stupeň 2: silně zvlněná srst
Stupeň 3: otevřená nebo kudrnatá srst
W - DKK
Stupeň 1: jedna končetina stupně 1
Stupeň 2: dvě končetiny stupně 1
Stupeň 3: alespoň jedna končetina stupně 2
X
Y - nevyjádřený pohlavní výraz
Slabý nebo opačný pohlavní výraz.
Z - vady povahy a temperamentu
 - Vady povahy: podle standardu, nesmí být border kolie ani nervózní ani agresivní.
 - Vady temperamentu: podle standardu má být border kolie živá a pozorná.
Povaha a temperament jsou popisovány v části "Celkový vzhled a dojem" pod body "Nervozita,  Agresivita, Temperament". Jakýkoliv výsledek jiný než "n" je považován za vadu. Výsledný stupeň vady je dán počtem těchto vad.
 
Dodatečně vyřazen z chovu může být jedinec, u něhož se až po bonitaci zjistí závažné genetické vady např. při předepsaných opakovaných vyšetřeních nebo záchvaty epilepsie.
Případně pokud se tyto genetické vady zjistí u více jeho potomků z různého spojení.