Novinky Akce Klub Kluboví šampioni Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

ZDRAVÍ
 -  DKK, DLK, OCD
 

- 

RTG vyšetření
 

- 

Aktuální výsledky DKK, DLK, OCD
 -  CEA, PRA, Glaukom
 

- 

Klinické vyšetření
 

- 

DNA test
 

- 

Výsledky 2017
 -  TNS, CL, MDR1 
 

- 

DNA test Genomia
 -  Epilepsie
DOKUMENTY
 -  Standard BOC
 -  Chovatelský a zápisní řád
 -  Bonitační řád
 -  Výklad bonitační karty
 -  Etický kodex BCCCZ
 -  Zprávy poradce chovu


Mobilní aplikace pro iOS

Mobilní aplikace pro Android

ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU - DKK, DLK, OCD

Prakticky u všech psích plemen se vyskytují nějaká onemocnění pohybového aparátu, ani border kolie nejsou ušetřeny. Poměrně největší incidenci má v rámci plemene dysplazie kyčelního kloubu, dysplazie loketního kloubu a osteochondróza ramenního kloubu.
Jedná se o polygenně založená onemocnění, k jejichž vzniku výrazně přispívají i vnější faktory. Dědičnost vloh pro tato onemocnění je komplikovaná a zatím ji neznáme, ale výskyt těchto problémů můžeme ovlivnit vhodným výběrem zdravých chovných jedinců a také správným zacházením se štěnětem a mladým vyvíjejícím se psem (správná výživa, přiměřený pohyb).
RTG vyšetření DKK je pro chovné jedince povinné od počátku chovu BOC v Čechách, vyšetření DLK a OCD ramenních kloubů se stala povinnými vyšetřeními od 1. 1. 2014, do té doby byla RTG vyšetření loktů (DLK) a ramen (OCD) pouze dobrovolná.
Více o RTG vyšetření DKK, DLK a OCD najdete ZDE.
 
DYSPLAZIE KYČELNÍHO KLOUBU (DKK) - Hip Dysplasia (HD)
Dysplazie kyčelního kloubu patří mezi nejčastější onemocnění pohybového aparátu psů. Je to onemocnění vývojové, polygenně založené a jeho vznik kromě genetické vlohy ovlivňují také vnější faktory (výživa, rychlost růstu, fyzická zátěž...). Při dysplazii kyčelního kloubu není kloubní hlavice správně hluboko usazená v kloubní jamce a dalším problémem bývá, že kloubní hlavice a jamka nemají správný tvar. Díky nesprávnému utváření kloubu může být pohyb bolestivý a může docházet k opotřebení kloubu a k vývoji artrózy.
U zdravého kloubu je kloubní hlavice hladká a oblá, těšně a hluboce zapadá do kloubní jamky.
Více si o DKK můžete přečíst například ZDE.

Hodnocení a výskyt DKK u border kolií v ČR
V České republice je systém hodnocení shodný se systémem v celé Evropě, DKK může být hodnoceno v pěti stupních - 0 až 4 (A - E), přičemž nejlepší výsledek je DKK 0/0 (HD A).
Border kolie patří mezi plemena, kde výskyt DKK není tak velký, ale přesto se u části populace objevuje lehká (HD C) až těžká (HD E) dysplazie.
- >  V ČR je před uchovněním povinné RTG vyšetření DKK, do chovu jsou připuštěni jedinci do DKK 2/2 (HD C, OFA Borderline) včetně.
  
Stupnice hodnocení DKK dle FCI
  Stupeň 0 - negativní nález HD A
  Stupeň 1 - hraniční nález HD B
  Stupeň 2 - lehká dysplazie HD C
  Stupeň 3 - střední dysplazie HD D
  Stupeň 4 - těžká dysplazie HD E

Hodnocení DKK v jiných zemích
Zmíním pouze dva nejznámější odlišné systémy hodnocení DKK - anglický a americký.
 - UK - hodnocení podle BVA (British Veterinary Association)
Ve Velké Británii mají poněkud jiný systém hodnocení DKK - každý kloub je hodnocen zvlášť, za každou abnormalitu získává body, dohromady pes může získat skóre až 106 bodů (až 53 pro jeden kloub), čím je kloub lepší, tím méně bodů má. Pro srovnání s FCI hodnocením se skóre obou kloubů sčítá. Součet 0 - 6 odpovídá našemu HD A (DKK 0/0).
Podle statistik, které BVA uveřejňuje na svých stránkách, bylo do roku 2011 v Anglii oficiálně vyšetřeno 7648 border kolií, průměrné skóre je 13 a střední hodnota je 11 (tj. minimálně polovina všech vyšetřených BOC má skóre 11, nebo lepší = nižší).
 - USA - hodnocení podle OFA (Orthopedic Foundation For Animals)
Americký systém hodnocení podle OFA je opět odlišný. RTG snímek hodnotí 3 veterináři a na výsledném hodnocení se musí minimálně 2 z nich shodnout. OFA rozeznává 7 stupňů - našemu HD A (DKK 0/0) odpovídá OFA Excellent.
Do roku 2012 OFA vyhodnotila 10923 snímků border kolií, z toho 13,1 % bylo hodnoceno stupněm Excellent a 10,7 % bylo hodnoceno jako dysplastických (OFA Mild, Moderate a Severe).
 
Přibližné srovnání systémů hodnocení DKK
DKK 0 1 2 3 4
FCI A B C D E
FCI A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D1 E1 E2
BVA 0 1 - 6 7 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 42 43 - 54 55 - 66 67 - 106
OFA Excellent Good Fair Borderline Mild Moderate Severe

zdroj: www.anadune.com

 
DYSPLAZIE LOKETNÍHO KLOUBU (DLK) - Elbow Dysplasia (ED)
Je dalším z dědičně (opět polygenně - více geny) podmíněných vývojových vad pohybového aparátu psů.
Loketní kloub je poměrně složitý, je místem styku 3 kostí (kost pažní, k. vřetenní a k. loketní) a příčin dysplazie může být v loketním kloubu více. V loketním kloubu může dojít k narušení, nebo odlomení kostního výběžku kosti loketní (processus anconeus), nebo výběžku kosti vřetenní (processus coronoideus), případně může dojít ke vzniku osteochondrózy chrupavky pažní kosti. Inkongruence kloubní jamky - stav, kdy jsou kosti tvořící kloub nestejně dlouhé a jamka není hladce zakulacená - je dalším možným znakem dysplastického kloubu. Tyto abnormality často vedou k degeneraci kloubu a jeho bolestivosti. Na vývoj abnormalit mají vliv i vnější faktory - výživa, rychlost růstu, fyzická zátěž...
Podrobné informace o DLK najdete například ZDE

Hodnocení a výskyt DLK u border kolií v ČR
DLK se v ČR začalo u border kolií vyšetřovat okolo roku 2007. RTG loktů se sice dá snadno provést při RTG kyčlí, ale donedávna nebylo povinné do chovu, takže nebyli vyšetřovaní všichni psi, kteří na RTG šli. Přesto se počet vyšetřovaných psů za poslední roky výrazně zvýšil. Obecně se DLK u border kolií příliš často nevyskytuje, ale i přes relativně malý počet vyšetřených jedinců máme několik lehkých (1)
i těžkých (3) případů.
- >  Od 1. 1. 2014 je v ČR pro uchovnění povinné vyšetření DLK, z chovu je vylučující DLK stupně 3.
       - informace: viz UPŘESNĚNÍ k zápisu z jednání členské schůze - bod 13
  
Stupnice hodnocení DLK
0 normální loketní kloub bez abnormalit
1 mírná artróza, formace osteofytů, které nejsou širší než 2 mm, skleróza subchondriální kosti, inkongruence kloubních ploch
2 střední artróza, formace osteofytů od 2 - 5 mm
3 těžká artróza, osteofyty širší než 5 mm, zřejmá fragmentace processus koronoideus, izolovaný processus ankoneus. Psi, kteří byli léčeni chirurgicky pro vývojové vady loketního kloubu, by měli být posouzeni jako stupeň 3
 
OSTEOCHONDRÓZA ramenního kloubu - Osteochondritis Dissecans (OCD)
Osteochondróza je onemocněním chrupavky - postižená chrupavka roste abnormálně a může dojít k poškození až odloučení její části. OCD se může objevit v kterémkoliv kloubu, ne jen v ramenou.
U border kolií je nejčastější výskyt OCD v ramenním kloubu, často bývají postižena obě ramena a pes většinou kulhá. Ke vzniku a projevu OCD dochází mezi 4. a 8. měsícem věku. Pokud není chrupavka odloučená a poškozené místo je malé, může dojít k samovolnému vyhojení, často je však nutné postižený kloub operovat. U části postižených jedinců nejsou patrné žádné příznaky - zvířata nekulhají.
Opět se jedná o dědičně založené onemocnění, k jehož vývoji přispívá více faktorů (výživa, rychlost růstu, fyzická zátěž, trauma...)
Více se o OCD můžete dozvědět třeba ZDE
 
  
Hodnocení a výskyt OCD u border kolií v ČR
OCD v ramenním kloubu se u border kolií vyšetřuje ještě kratší dobu, než DLK - přibližně od roku 2010. Přestože na OCD v ramenou bylo vyšetřeno mnohem méně BOC než na DKK, nebo DLK, je možné mezi oficiálně vyšetřenými psy najít více těch, kteří jsou postižení. Toto oficiální číslo je relativně malé, počet postižených border kolií je ale mnohem větší. Velká část postižených jedinců totiž není vůbec oficiálně posouzena, protože onemocnění se u nich projeví v mladém věku, a takoví psi jsou většinou vyšetřeni a případně operovaní u jiných veterinářů. Mnoho veterinářů - ortopedů - ve své praxi již potkalo hodně border kolií postižených OCD. U části psů se také nemusejí objevit žádné klinické příznaky - žádné kulhání - a pokud jim není udělán RTG snímek ramen, na nic se nepřijde. Obecně je border kolie považována za predisponované plemeno.
S největší pravděpodobností má OCD v ramenou u border kolií poměrně výrazný genetický základ, proto by se nemělo na postižených jedincích dále chovat.
Posouzení OCD může mít pouze dva výsledky - buď je kloub postižen, nebo nepostižen.
- >  Od 1. 1. 2014 je pro uchovnění povinné vyšetření ramen na OCD, pozitivní nález není z chovu vylučující vadou.
       - informace:
viz UPŘESNĚNÍ k zápisu z jednání členské schůze - bod 13