Novinky Akce Klub Kluboví šampioni Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

ZDRAVÍ
 -  DKK, DLK, OCD
 

- 

RTG vyšetření
 

- 

Aktuální výsledky DKK, DLK, OCD
 -  CEA, PRA, Glaukom
 

- 

Klinické vyšetření
 

- 

DNA test
 

- 

Výsledky 2017
 -  TNS, CL, MDR1 
 

- 

DNA test Genomia
 -  Epilepsie
DOKUMENTY
 -  Standard BOC
 -  Chovatelský a zápisní řád
 -  Bonitační řád
 -  Výklad bonitační karty
 -  Etický kodex BCCCZ
 -  Zprávy poradce chovu


Mobilní aplikace pro iOS

Mobilní aplikace pro Android

ŽÁDOST O KRYCÍ LIST

Krycí list je důležitý nezbytný dokument, pokud se rozhodnete na své chovné feně odchovat vrh. Krycí list slouží jako potvrzení aktu krytí, tuto skutečnost stvrzují svým podpisem chovatel a majitele krycího psa, bez platného krycího listu se krytí nesmí uskutečnit!

> Důležité k přečtení:
      - Chovatelský a zápisní řád - zejména Článek 5 - Krycí list

> Náležitosti krycího listu
>  platný KL musí být opatřen evidenčním číslem, které přidělí poradce chovu.
>  platnost KL je 1 rok od data vystavení (v této době můžete PCH požádat o bezplatnou změnu krycího psa). Po dohodě lze platnost KL prodloužit.
>  KL smí být použit pouze jedenkrát (i v případě, že fena nezabřezne - musíte si nechat vystavit nový).
>  KL musí obsahovat kompletní údaje o feně, krycím psu a jejich majitelích; místo a datum krytí; podpisy chovatele a majitele krycího psa - před odesláním krycího listu po krytí zpět poradci chovu zkontrolujte, zda jsou všechny údaje řádně vyplněny!

O krycí list žádá chovatel v dostatečném předstihu před krytím, raději dříve, než později – fena může hárat i dříve, jak po 6 měsících. Každý, kdo plánuje odchovat vrh, musí mít zřízenou chovatelskou stanici, popř. o ni musí mít zažádáno, nebo musí mít domluveno, do které ch. stanice fenu propůjčí k vrhu.

> Pravidla žádosti o krycí list

>  O krycí list žádejte pouze písemnou formou - e-mailem, ve výjimečných případech poštou - žádost posílejte poradci chovu, běžná lhůta na vystavení KL je 20 pracovních dní, vystavení KL ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dní je možné za vyšší poplatek.
 

      

>  Spolu s žádostí zašlete také doklad o zaplacení poplatku za vystavení KL
 

- poplatky za vystavení KL:  

do 20 pracovních dní - členi BCCCZ     - zdarma

  >   více na stránce      
  Klubové poplatky

      - nečleni             - 500,- Kč
    do 5 pracovních dní - členi BCCCZ     - 300,- Kč
      - nečleni             - 1500,- Kč
 

        - pokud jste členi BCCCZ, uveďte v žádosti své členské číslo prokazující nárok na členskou slevu!

>  Žádost musí obsahovat jméno a údaje feny pro kterou bude krycí list vystaven a název ch. s. na kterou bude vrh odchován.
>  Žádost musí obsahovat jméno a zápisové číslo krycího psa (popř. více psů - až 3).
 

        - v době podání žádosti již musíte mít vybraného krycího psa (psy)

          - v případě zahraničního krytí nemusí být údaje o krycím psovi uvedeny předem
>  K žádosti musíte přiložit certifikáty potvrzující to, že u zamýšleného vrhu bude v každém případě aspoň jeden rodič CEA DNA Normal a aspoň jeden rodič TNS DNA Normal.
>  Žádost musí obsahovat adresu (poštovní a emailovou), na kterou Vám bude krycí list zaslán.

Žádost o krycí list zasílejte výhradně prostřednictvím tohoto formuláře