Novinky Akce Klub Kluboví šampioni Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

ZDRAVÍ
 -  DKK, DLK, OCD
 

- 

RTG vyšetření
 

- 

Aktuální výsledky DKK, DLK, OCD
 -  CEA, PRA, Glaukom
 

- 

Klinické vyšetření
 

- 

DNA test
 

- 

Výsledky 2017
 -  TNS, CL, MDR1 
 

- 

DNA test Genomia
 -  Epilepsie
DOKUMENTY
 -  Standard BOC
 -  Chovatelský a zápisní řád
 -  Bonitační řád
 -  Výklad bonitační karty
 -  Náhled bonitační karty
 -  Etický kodex BCCCZ
 -  Zprávy poradce chovu


Mobilní aplikace pro iOS

Mobilní aplikace pro Android

BONITACE - UCHOVNĚNÍ BORDER KOLIE

"Bonitace slouží pro výběr jedinců do chovu. Jejím účelem je posoudit, zda předváděný jedinec netrpí dědičnými vadami a do jaké míry odpovídá standardu. Je prováděna především proto, aby pomohla vytvořit podmínky pro sestavení vhodných chovných párů. V žádném případě není jejím cílem hodnocení krásy psa, nejedná se tudíž o klasický popis exteriéru, známý z výstav psů. Slouží především jako pomůcka k výběru chovných párů tak, aby se zvýšil selekční tlak směrem k žádaným znakům a eliminovaly se znaky nežádoucí, a to spojováním jedinců, kteří nemají žádnou společnou vadu."

- výňatek z Bonitačního řádu          

  

Bonitaci musí absolvovat každý jedinec, který má být zařazen do chovu. Jedná se vlastně o popisnou přehlídku, na které se hodnotí to, nakolik jedinec odpovídá standardu - hodnotí se exteriérové a částečně také povahové vlastnosti (v rámci možností krátké interakce se psem během posouzení). Důležitými podmínkami účasti na bonitaci jsou věk psa a výsledky zdravotních vyšetření - základní podmínky účasti na bonitaci a informace o průběhu bonitace najdete níže.

> Důležité k přečtení:
       - Bonitační řád BCCCZ
       - Výklad bonitační karty
(bližší informace o systému hodnocení vad, výčet z chovu vyřazujících vad)
       - Náhled bonitační karty
 
> Termíny bonitací
   pro aktuální kalendářní rok najdete v Akcích (včetně propozic - ty bývají zveřejněny cca měsíc před akcí)
       - BCCCZ pořádá většinou 3 bonitace ročně - jarní, letní a podzimní
 
> Zdravotní vyšetření povinná k uchovnění
  -

RTG vyšetření na DKK, DLK a OCD ramenních kloubů pořízené ve věku minimálně 12 měsíců - Jak na to?

    >  DKK - do chovu jsou připuštěni jedinci do DKK 2/2 (HD C, OFA Borderline) včetně
    >  DLK - do chovu nejsou připuštěni jedinci s DLK 3/3
    >  OCD - pozitivní nález není z chovu vyřazující vadou
  - 

Oftalmologické vyšetření na dědičné oční vady (DOV) s výsledkem prostý příznaků PRA a CEA, ve věku minimálně 12 měsíců - Jak na to?

    >  vyšetření nesmí být u psa starší než dva roky a u feny nesmí být starší než tři roky
    >  z chovu je vylučující pozitivní nález PRA nebo CEA, případně dalšího jiného dědičného onemocnění
 
> Základní podmínky účasti na bonitaci
  > Minimální věk psa je 15 měsíců - v den konání bonitace by pes měl být starší než 15 měsíců (přestože pes může absolvovat bonitaci již ve věku 15 měsíců, chovný je až po dosažení věku 18 měsíců! a až po přeregistraci - zařazení mezi chovné jedince v plemenné knize ČMKU).
  > Doklad o kontrole očního pozadí na PRA a CEA s výsledkem prostý klinických příznaků, provedené ve věku minimálně 12 měsíců, vyšetření nesmí být u psa starší než dva roky a u feny nesmí být starší než tři roky. (viz výše).
   

 - 

U jedinců narozených po 1. 1. 2007 zápis v PP o oftalmologickém vyšetření na CEA ve věku 5 až 9 týdnů, nebo zápis v PP o tom, že alespoň jeden z rodičů, nebo oba prarodiče jednoho z rodičů, byli geneticky vyšetřeni na CEA s výsledkem CEA DNA Normal; v případě, že bonitovaný jedinec nemá v PP jeden z výše uvedených zápisů (např. v případě importu), musí být předložen doklad o genetickém vyšetření bonitovaného jedince na CEA.
  > RTG vyšetření na DKK, DKL a OCD ramenních kloubů pořízené ve věku minimálně 12 měsíců (vizte výše)
  > V neposlední řadě se na bonitaci musíte přihlásit v řádném termínu a spolu s kompletně vyplněnou přihláškou zaslat kopie potřebných dokladů (kopie průkazu původu, doklad o RTG vyšetření DKK, DLK a OCD, doklad o oftalmologickém vyšetření).

PRŮBĚH BONITACE
Ve své podstatě popisné přehlídky je bonitace velmi podobná klasickým psím výstavám, ale rozdíl je v tom, že není hodnocena subjektivní "krása", ale je co nejobjektivněji zhodnoceno, na kolik daný jedinec odpovídá standardu.
- Přejímka
  > všichni zúčastnění psi musí projít přejímkou
  > při přejímce se platí poplatek za bonitaci (člen 200,- Kč, nečlen 1500,- Kč) a odevzdává se průkaz původu bonitovaného psa, ve kterém musí být vyplněna adresa majitele;
  > dostáváte pořadové číslo, podle kterého půjdete na individuální posouzení psa a bonitační kartu s vyplněnými údaji o psu (raději je zkontrolujte)
- Měření psů
  > po přejímce je nutné psa nechat změřit (na to jsou připraveni pomocníci, u přejímky Vám bude řečeno, ke komu máte jít)
  > psi se měří speciální kovovou šuplerou, mnoha psům to není příjemné a nenechají se pořádně změřit, proto je dobré na měření psa připravit a trochu to doma před bonitací trénovat, naměřené míry jsou zapsány do bonitační karty
  > měří se kohoutková výška psa (od vrcholu lopatky svisle k zemi) a délka psa (od ramene - předku hrudi - až k sedací kosti)
- Individuální posouzení
  > psi jsou posuzováni jednotlivě bonitační komisí, která je většinou tříčlenná, zpravidla ji tvoří 2 zástupci výboru klubu a exteriérový rozhodčí FCI pro plemeno, před posouzením odevzdáváte komisi bonitační kartu Vašeho psa
  > pes je posouzen podobně jako na výstavě - v postoji, kdy je důkladně prohlédnut a prosahán, prohlíží se celý chrup psa a pes je posouzen i v pohybu (v klusu)
   
-  je velkou výhodou mít předvedení se psem natrénované, na bonitacích jsou často k vidění psi, kteří jsou takřka neposouditelní, protože neumí zůstat stát, nechat se prohlédnout, nebo nejsou naučeni předvést se v plynulém klusu.
  > během posouzení je vyplněna bonitační karta psa, označeny případné vady psa, je mu sestaven bonitační kód a pes je buď shledám chovným, nebo nechovným, pokud máte dotazy k vadám uvedeným v bonitačním kódu psa, ptejte se ihned po posouzení,
originál bonitační karty dostává majitel psa, kopie zůstává klubu.
- Výsledek bonitace
  > pokud je pes shledán chovným, zapíše poradce chovu tuto skutečnost do průkazu původu psa a ten zašle po bonitaci na plemennou knihu k přeregistraci (uchovněný pes bude zanesen do databáze chovných jedinců), PP Vám přijde přibližně za měsíc poštou na dobírku (cca 350,- Kč) - proto je nutné mít v PP vyplněnou adresu majitele psa, aby bylo kam PP po přeregistraci zaslat...