Novinky Akce Klub Kluboví šampioni Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

ZDRAVÍ
 -  DKK, DLK, OCD
 

- 

RTG vyšetření
 

- 

Aktuální výsledky DKK, DLK, OCD
 -  CEA, PRA, Glaukom
 

- 

Klinické vyšetření
 

- 

DNA test
 

- 

Výsledky 2017
 -  TNS, CL, MDR1 
 

- 

DNA test Genomia
 -  Epilepsie
DOKUMENTY
 -  Standard BOC
 -  Chovatelský a zápisní řád
 -  Bonitační řád
 -  Výklad bonitační karty
 -  Etický kodex BCCCZ
 -  Zprávy poradce chovu


Mobilní aplikace pro iOS

Mobilní aplikace pro Android

JAK USKUTEČNIT VRH?

> Důležité k přečtení:
       - Jednotné podmínky chovnosti
pro všechny jedince plemene border kolie zapisované v plemenné knize ČMKU.
       - Chovatelský a zápisní řád BCCCZ

       - Bonitační řád BCCCZ

Vaším úplně prvním krokem by mělo být alespoň krátké zamyšlení, proč vlastně chcete chovat.
Takové důvody, jako že fenka by měla mít jednou za život štěňátka, jsou neopodstatněné - nepomůže jí to ani s falešnou březostí, ani se nesníží riziko rakoviny a fenka neutrpí žádnou psychickou újmu, pokud se nestane matkou.
Cílem chovatele by měl být především odchov zdravých štěňat odpovídajících standardu border kolie - po povahové i exteriérové stránce. Chovatel by se také měl "chovatelsky vzdělávat", sledovat aktuální dění v plemeni, sledovat zdraví plemene.
Pokud chcete být opravdu dobrým chovatelem, tak na tom mnoho peněz nevyděláte. Chov, ač to na první pohled nemusí být zřejmé, je finančně poměrně náročná záležitost. Do plánovaného vrhu musíte často investovat nemalé peníze, poplatek za krytí je jen začátek. Pak musíte počítat s tím, že porod nemusí vždy proběhnout úplně hladce, jsou tu také nezanedbatelné výdaje za krmení březí a kojící feny a štěňátek, za jejich odčervení, očkování, čipování... Celkové náklady na odchov průměrně početného vrhu se mohou vyšplhat do výše několika desítek tisíc. Další otázkou je pak dobrá a hlavně včasná prodejnost štěňátek. Lepší výhled mají štěňátka po rodičích, kteří již prokázali své kvality -  na poli výstavním nebo pracovním. Tyto aktivity však představují další výdaje.
Reálně zvažte své chovatelské možnosti, jestli na to máte prostor a čas. Takové psí miminko sice v prvních týdnech života potřebuje především zdravou mámu, ovšem později většinu jejích "povinností" přebírá chovatel. Několikrát denně štěňátka nakrmit, uklízet po nich, pravidelně štěňátka brát ven a také správně začít jejich socializaci.

Pokud si jste jisti, že to všechno zvládnete a vaše fenka je již uchovněná, měli byste postupovat podle níže uvedeného "návodu".
 
> CHOVATELSKÉ DESATERO (pro začínající chovatele - legislativa)
1. Nejdříve byste si měli pozorně přečíst Chovatelský a zápisní řád BCCCZ (případně řády ČMKU a řády FCI), abyste zjistili něco o tom, jaká máte práva a jaké povinnosti. Přečtěte si i Etický kodex - jste - nebo již brzy budete chovatel
a tohle vše se vás tedy týká.
Uvědomte si, že vrh může být oficiálně uznán jen pokud je uskutečněn pod mezinárodně registrovanou chovatelskou stanicí. Pokud ji tedy nemáte, je třeba o její registraci požádat na ČMKU (Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy 
-  formulář s bližšími pokyny najdete na www.cmku.cz). Vyřízení může trvat i více než čtyři měsíce, proto žádost podejte včas. Je i možnost svoji fenu na vrh „zapůjčit“ do již registrované ch. st. – např. chovatele Vaší feny – s tím, že vrh bude odchován u Vás doma.
2. Již při posílání žádosti o krycí list musíte mít vybraného krycího psa (a ideálně alespoň jednoho náhradníka – pro všechny případy). Pokud si s jeho výběrem nevíte rady, poraďte se s poradcem chovu. Je vhodné se s majiteli krycích psů dohodnout na podmínkách krytí ještě než o KL zažádáte. I majitelé psů si vybírají feny, které jejich pes nakryje.
3. Požádejte poradce chovu o vystavení "krycího listu". Žádost o krycí list pošlete nejlépe emailem na adresu poradce chovu.
K urgentní žádosti přiložte doklad o zaplacení příslušného poplatku (viz Klubové poplatky). Krycí list má platnost jeden rok, takže pokud o něj požádáte i několik měsíců předem, nic se nestane. O krycí list nežádejte na poslední chvíli, i poradce chovu může odjet na dovolenou nebo zůstat pár dní bez počítače, nehledě na to, že vystavení krycího listu ve lhůtě kratší než 20 pracovních dnů (do 5 pracovních dnů) je několikanásobně dražší! Již při žádosti o krycí list musíte mít vybraného krycího psa. Pokud si s jeho výběrem nevíte rady, poraďte se s poradcem chovu.
4. Ve vhodnou dobu s fenou za psem jeďte (ideálně po určení správné hladiny progesteronu). Ale pozor, pouze s platným krycím listem (musí být podepsán poradcem chovu a musí na něm být klubové razítko!), bez něj vám pes fenu nesmí nakrýt. Majitel krycího psa musí krycí list podepsat - stvrdí tím, že došlo ke krytí.
5. Do týdne po nakrytí pošlete poradci chovu doporučeným dopisem kompletně vyplněné "oznámení o krytí" (vrchní část krycího listu). Tu spodní uložte na místo, kde ji za dva měsíce také dohledáte. :)
Vše co budete zasílat Českou poštou, posílejte zásadně doporučeným dopisem! Pokud odešlete jako obyčejný dopis a on se ztratí, budete platit zbytečně za vystavení duplikátů podle klubového ceníku.
6. Po narození štěňat máte týden na zaslání doporučeným dopisem "oznámení o vrhu" (dolní část krycího listu) poradci chovu. Na základě tohoto oznámení vám poradce chovu zašle další formuláře - "žádanku o tetovací čísla" a "přihlášku vrhu" (může zaslat i e-mailem).
7. Žádanku o tetovací čísla vyplňte a nejpozději do tří týdnů věku štěňat ji pošlete paní Simoně Huškové (která má na starosti zápis BOC do plemenné knihy) na adresu:  ČMKU, Plemenná kniha č. 1, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy. (popř. elektronicky na adresu huskova@cmku.cz )
Žádanku o tetovací čísla pošlete i v případě, že nebudete tetovat (tetovací číslo = číslo zápisu v plemenné knize)! Zpět i s vyplněnými čísly zápisu vám žádanka přijde cca do deseti dnů, pokud nepožádáte jinak, opět elektronicky.
8. Po šestém týdnu věku štěňat je nechte načipovat, popř. natetovat (jeden nebo druhý způsob, případně oba - je to na vás). Tuto skutečnost vám veterinární lékař musí potvrdit do žádanky o tetovací čísla (je tam na to kolonka). Doporučuji požádat veterináře i o kontrolu zdravotního stavu štěňat, především z hlediska přítomnosti nebo nepřítomnosti genetických vad (a to pro případnou reklamaci od budoucích majitelů štěňat).
9. Po čipování (tetování) dejte dohromady všechny dokumenty nutné pro zapsání vrhu. Jejich seznam je napsán na přihlášce vrhu (důležité jsou originály žádanky o tetovací čísla a přihlášky vrhu - vše kompletně vyplněné). Pokud čipujete, je nutné přiložit originály štítků s čísly a čárovými kódy čipů - od každého štěněte jeden. Pokud prodáváte štěně do zahraničí, musíte požádat o exportní průkaz původu a udat kompletní jméno a adresu nových majitelů štěněte. Všechny dokumenty pak odešlete doporučeným dopisem na adresu poradce chovu. Poradce zkontroluje, zda je vše v pořádku, a všechny dokumenty pošle na plemennou knihu.
10.  Štěňata mohou do nových domovů odcházet ve věku minimálně 50 dnů, dříve ne!
Průkazy původu štěňat vám přijdou na dobírku cca 1-2 měsíce od chvíle kdy jste poslal(a) kompletní podklady k PCH. Posledním krokem pro vás - chovatele - je podepsat všechny průkazy původu a rozeslat je, nejlépe doporučeně, novým majitelům štěňat (doporučuji do průkazu původu napsat i jméno a adresu nového majitele, protože ten na to obvykle zapomene - bez vašeho podpisu a bez tohoto údaje je průkaz původu neplatný!).

Veškerou korespondenci přes Českou poštu zasílejte ve vlastním zájmu doporučeně!

Pokud si s něčím okolo vrhu nebudete vědět rady, zavolejte poradci chovu.
Pokud možno telefonicky, nepište e-maily ani SMS.