Jmeno
obsahuje
DNA Kostra Oči Ostatní
CEA TNS MDR1 NCL DKK
DLK OCD PRA DOV Glaukom BAER SPOND IGS MH
Yza Gulden LandNormalHD A0/0NepostiženNeg.2017Neg 2017Normal
Yve Miveko
Yura AkumulatorNormalNormalHD A0/0NepostizenNeg. 2018Neg. 2018
Yuppie Foxy FoxNormalNormalHD B0/0Nepostizen
Yuppie Aibara
Yumia Delilah Dajavera
Yukon Tender Flash
Yukon Foxy Fox
Yuki Tender Flash
Yucca Foxy Fox
Yu Aibara
Ytong Aibara
Yra Miveko
Yoyo Just For You z Černobílých
Youtoo Bohemia Alké
Yours forever Gasko PrimNormalNormalHD B0/0Postižen -/+
Your Jassie Bohemia AlkéHD A0/0Nepostižen
Your Calm is Gone z Černobílých
Young in Heart z Černobílých
Youda Aibara
You Too Dei Matiblu
You are my Sunny Gasko Prim
Yosi-Yulika Vom Beutenhof
Yoshi Gulden LandNezařazeno0/0NepostiženNeg.2017Neg 2017
Yoshi Foxy FoxNormalNormalNormalHD A0/0Nepostizen
Yoshi Dajavera
Yorki AkumulatorNormalNormalHD A0/0Nepostizen
York's Charming Son z Černobílých
York Tender Flash
York Miveko
York Max Bohemia Alké
York ISDS 127630
York Foxy FoxNormalNormalHD C0/0Nepostizen
York Dee Dajavera
Yorick Akumulator
Yori Gulden LandNormal0/0NepostizenNormal
Yordy Aibara
Yonder Oaks My Fair LadyHD A0/0NepostiženNeg.2017Neg. 2017
Yonder Oaks Karouso
Yonder Oaks JulietteNezařazeno0/0NepostiženNeg.2017Neg. 2017