Novinky Akce Chov Kluboví šampioni Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

DOKUMENTY
 - Stanovy
 - Jednací řád výboru a KRK
 - Organizační řád
 - Volební řád
 - Jednací řád členské schůze
 - Etický kodex
 - Směrnice o organizování akcí
NEJEN PRO ČLENY
 - Zápisy z jednání výboru a čl. schůze, zprávy KRK
 - Klubové poplatky
 - Seznam členů
KE STAŽENÍ
 - Přihláška do klubu
 - Soupis účetních dokladů
BORDERHOLIC
 - Klubový zpravodaj

AGENDA ČLENŮ
(noví členové, členské příspěvky)
Hana Sklenaříková
Březnice 521, 760 01  Zlín
mob. 734858763
sklenarici@centrum.cz
skype: sklepsi


Aplikace BCCCZ na Google Play

KLUBOVÉ POPLATKY - jak a kolik platit

 Fakturační adresa klubu
 Border Collie Club Czech Republic (BCCCZ)
 Petra Malá, Konstantinova 1477/16, 149 00 Praha 4 - Chodov

 číslo transparentního účtu: 1940238339/0800
 pro zahraniční platby:
 IBAN:  CZ82 0800 0000 0019 4023 8339
 
SWIFT code:
  GIBACZPX

 Klubové poplatky je možné uhradit několika způsoby:
- bankovním převodem na účet klubu - do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení
(tento způsob platby preferujeme)
- složenkou na bankovní účet klubu - do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení
 Variabilní symbol: členové - členské číslo - Seznam členů
  nečlenové, noví členové - č. 1
 Konstantní symboly: > 0308 - bankovní převod
  > 0379 - platba složenkou
  > 0558 - hotově vkladem

"Podmínky čerpání výhod a slev BCCCZ" najdete na stránce Klub - důležité pro nové i stávající členy!

 Z níže uvedené tabulky zjistíte kolik máte zaplatit a jaký specifický symbol užít.

Pro stávající členy prodlužující členství: poplatek (příspěvek) je splatný do 28.2. daného roku. Pokud nebude uhrazen do tohoto datumu, bude se členství považovat za ukončené/přerušené. Je možné ho kdykoli obnovit zasláním platby, ale již navýšeného o vstupní poplatek 100Kč. Tj. pro bezproblémové prodloužení členství je nejvhodnější zaplatit v období od začátku listopadu do konce února.

Druh platby Kč člen Kč nečlen Specifický
symbol
Vstupní poplatek + roční členský příspěvek --- 700,- 1
Vstupní poplatek + roční členský příspěvek dalšího člena rodiny --- 300,- 1
Roční členský příspěvek 600,- --- 2
Roční členský příspěvek dalšího člena rodiny (podmínkou je stejné příjmení nebo stejný trvalý pobyt) 200,- --- 3
Bonitace za jednoho psa 200,- 1500,- 4
Krycí list v normální lhůtě 20 pracovních dnů zdarma 500,- 5
Krycí list ve lhůtě 5 pracovních dnů 300,- 1500,- 5
Vystavení duplikátu dokumentu nutného k chovu
(ztráta/poškození chovatelem, ztráta z důvodu odeslání dokumentů jako obyčejného psaní apod.)
200,- 200,- 5
Dokončení chovatelského servisu u BCCCZ (ŽTČ, PV)
týká se pouze chovatelů kteří mají KL vystavený u jiného chov. klubu
500,- 3000,- 5
Inzerce na klubových stránkách (pouze pro členy) 200,- --- 6
Výstavy podle propozic podle propozic 7
Jiné klubové akce podle propozic podle propozic 8
Klubové předměty podle ceníku podle ceníku 9
Sponzorské dary a ostatní platby podle dohody podle dohody 0

 Nepamatujete si ve kterých letech jste byli členy klubu? Seznamy zde: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

 V případě nejasností ohledně plateb členských příspěvků kontaktujte matrikářku:
 Hana Sklenaříková
 Březnice 521, 760 01 Zlín
 tel.: 734858763
 sklenarici@centrum.cz

 V případě nejasností ohledně ostatních plateb kontaktujte hospodářku klubu.