Novinky Akce Klub Chov Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

UDĚLENÉ TITULY
 - Nově udělené tituly
 - Kluboví šampioni
 - Šampioni výkonu
 - Šampioni pasení
PES A FENA ROKU
 - Výsledky soutěže 2018
 - Výsledky soutěže 2017
 - Výsledky soutěže 2016
 - Výsledky soutěže 2015
ŘÁDY
 - Klubový šampion
 - Šampion výkonu
 - Šampion pasení
JAK NA TO?
 - Udělení KCH
 

 - 

žádost o KCH
 - Udělení CH výkonu nebo pasení
 

 - 

žádost o CH výkonu/pasení

Aplikace BCCCZ na Google Play

ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION BCCCZ
řád ke stažení

Článek 1  -  Základní ustanovení
1. Titul Klubový šampion BCCCZ se uděluje chovným psům a fenám plemene border kolie v majetku členů
Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub) za vynikající výsledky na výstavách exteriéru a úspěchy
ve vybraných sportovních (pracovních) disciplínách. Je to prestižní titul, jehož získání je náročné a svědčí
nejen o tom, že jedinec je krásný, ale je i současně sportovně/pracovně zdatný.
2. Titul Klubový šampion BCCCZ uděluje výbor klubu na základě písemné žádosti majitele psa / feny
zaslané doporučeným dopisem referentovi pro udělování a evidenci šampionů.
Článek 2  -  Podmínky pro udělení titulu
1. Základní podmínky pro udělení titulu Klubový šampion jsou:
a) pes/fena plemene border kolie je chovný/á a v majetku člena klubu
b) pes/fena získal/a 100 bodů (dle přiložených dvou tabulek) v součtu za ocenění exteriéru na výstavách (20 - 80 bodů) a vyššího stupně výkonu ve vybraných individuálních sportovních (pracovních) disciplínách (20 - 80 bodů).
c) majitel psa/feny písemně požádá referenta pro udělování a evidenci šampionů o udělení titulu, v žádosti uvede soupis vykonaných zkoušek a získaných titulů a splnění všech podmínek doloží potřebnými doklady - zápisem v příloze průkazu původu, nebo ve výkonnostním průkazu, posudkovým listem, potvrzením o vykonané zkoušce, nebo získaném titulu (lze i v kopiích, ze kterých jasně vyplývá, pro kterého jedince byly vystaveny)
d) majitel psa (feny) musí být v době podání žádosti alespoň dva roky (minimálně 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) členem klubu BCCCZ
e) započítávají se pouze body/výsledky získané v době členství majitele psa
f) povinnost získat na Klubové nebo Speciální výstavě BCCCZ známku V nebo VD
2. Bodové ohodnocení výsledků výstav je uvedeno v tabulce č.1.
3. V případě hodnocení exteriéru (tabulka 1) se započítává na každé výstavě jen nejvyšší dosažený titul (resp. ohodnocení, resp. umístění). Body z výstav lze získat od třídy mladých výše na výstavách pořádaných FCI.
4. Bodové hodnocení pracovních (sportovních) výsledků je uvedeno v tabulce č. 2.
5. V případě hodnocení pracovních (sportovních) výsledků lze započítat zkoušku se stejným označením jen jednou (většinou to jinak ani nejde). Pokud zde není některá vyjmenovaná (zejména u zkoušek staršího data nebo nově schválených), její obodování zajistí výbor klubu nebo jím jmenovaný zástupce na základě požadavku majitele psa.
6. Při hodnocení na výstavách, i při sportovních (pracovních) zkouškách je nutné, aby ocenění bylo získáno nejméně od dvou rozhodčích a minimálně ve dvou výstavních sezónách - platí pro výstavy, i pro zkoušky (sezóna = kalendářní rok).
7. Body, které jedinec získal před 1.1.2010, se do hodnocení mohou započítat.
Článek 3  -  Všeobecná ustanovení
1. Aby budoucí Klubový šampion BCCCZ mohl v hodnocení exteriéru získat min. počet 20 bodů, je třeba, aby např. na 4 národních výstavách psů získal 4x tituly CAC nebo CAJC a nebo na 1 klubové/ speciální výstavě psů BCCCZ získal 1x titul CAC nebo CAJC. Vyšší ohodnocení za stejné umístění na klubové/ speciální výstavě psů BCCCZ než např. na národní výstavě psů bylo zvoleno proto, že klub chce podporovat účast členů na akcích pořádaných klubem. Ohodnocení umístění z oblastních a krajských výstav nebylo zařazeno úmyslně, aby bylo zdůrazněno, že titul je opravdu prestižní.
2. Aby budoucí Klubový šampion BCCCZ mohl v hodnocení výkonu získat minimální počet bodů (tedy 20), musí být buď všestranný, nebo v jedné disciplíně vynikat. V agility, kde lze jednu zkoušku splnit víckrát, lze v každé kategorii započítat jen jednu zkoušku (tedy 5 bodů v A1, dalších 10 bodů v A2 a 10 bodů v A3).
Článek 4  -  Závěrečná ustanovení
1. Každý jedinec, který splní podmínky uvedené v článku 2, získá diplom "Klubový šampion BCCCZ" a pohár. Diplom musí být označen klubovým razítkem a podpisem předsedy klubu, nebo jiným statutárním zástupcem. Diplomy a poháry se majitelům psů a fen předávají jednou ročně, a to na členské schůzi klubu. Na požádání majitele psa zapisuje kterýkoliv člen výboru klubu titul do originálu průkazu původu - zápis titulu do PP je nutné předem domluvit s konkrétním členem výboru.
2. Titul Klubový šampion BCCCZ neopravňuje k zařazení do třídy vítězů a šampionů na výstavách pořádaných ČMKU, nebo jinými organizacemi FCI.
3. Horní hranice doby, po kterou může pes (fena) podmínky plnit, není časově omezena. Pes/fena, když majitel doloží potřebné doklady o splnění podmínek, může získat titul také "in memoriam".
4. Titul se uděluje pouze jednou za život psa/feny. Titul "Klubový šampion mladých" v BCCCZ již neudílí.
5. Evidenci o udělených titulech vede referent pro udělování a evidenci šampionů.
6. Nedílnou součástí tohoto řádu jsou dvě tabulky s vysvětlivkami:
Tabulka č. 1 - Bodové hodnocení výsledků výstav s udílením titulů CAJC, CAC a CACIB.
Tabulka č. 2 - Bodové hodnocení pracovních (sportovních) výsledků
Návrh byl schválen výborem BCCCZ dne 12. 12. 2009. Poslední úpravy schváleny dne 30. 1. 2019.
 
Tabulka č. 1   Bodové hodnocení výsledků výstav s udílením titulů CAJC, CAC a CACIB.
Ocenění / umístění Světová a Evropská Klubová a speciální BCCCZ Mezinárodní Klubová a speciální ostatních klubů Národní
 BIS, JBIS - vítěz výstavy 80 -- 50 -- 30
 BOG, JBOG - vítěz skupiny 70 -- 40 -- 25
 BOB - vítěz plemene 60 40 30 25 20
 BOS - vítěz(ka) 55 35 28 23 17
 Vítězný pes/fena* 50 30 -- 20 15
 CACIB 40 -- 25 -- --
 BOJ, res.CACIB 35 25 20 15 10
 CAC, CAJC, BOV 30 20 15 10 5
 Výborný 1, res.CAC 20 15 10 5 4
 Výborný 2 15 10 5 4 3
 Výborný 3 10 5 4 3 2
 Výborný 4 5 4 3 2 1
*Vítěz světové, evropské, klubové, národní a speciální výstavy
Tabulka č. 2   Bodové hodnocení pracovních (sportovních) výsledků.
 Druh zkoušky  Označení zkoušky Body  Označení zkoušky Body
 Ovčácká  ZVOP nebo NHAT (lze započítat pouze jednu)
5  HWT, IHT1, IHT2, IHT3 10
 Agility  A1 (jednou) 5  A2 (jednou), A3 (jednou) 10
 Záchranářská  ZZZ, ZZS, ZZL
 RH-TV, RH-FLV, RH-FV, RH-WV, RH-LV,
 RH-T E, RH-FL E, RH-F E, RH-W E, RH-L E, RH-E
 
5 ZZP1, ZTV1, ZVP1, ZLP1, ZZS1
ZZP2, ZTV2, ZVP2, ZLP2, ZZS2
ZZP3, ZTV3, ZVP3, ZLP3, ZZS3
ZLP-N, ZZP-N, ZVP-N
RH-T A, RH-FL A , RH-F A, RH-W A, RH-L A
RH-T B, RH-FL B, RH-F B, RH-W B , RH-L B
RH-T C, RH-FL C , RH-F C, RH-W C, RH-L C
ZPJ
ZTV , ZTV(C), ZZP(C), ZLP(C), ZVP(C)
atest MV, atest IRO, atest HZS
10
 Stopařská  FPr 1, StPr 1, StPr 2, StPr 3 5  ZPS 1, ZPS 2, FPr 2 , FPr 3, IFH-VT, IGP-FH, IFH1, IFH2, IPO-FH, FH 1,
 FH 2
10
 Obranářská  SPr 1, APr 1, SchH/VPG A, GPr1 5  ZPO1, ZPO2, SPr2, SPr3, APr2, APr3, GPr2, GPr3 10
 Poslušnosti BH, UPr 1, ZOP, ZZO, ZZO1, ZZO2, OB-Z , OB1, IBGH1, BH-VT, AD 5  ZZO3, UPr 2 , UPr 3, OB2, OB3, IBGH2, IBGH3 10
 Všestrannosti  ZM, ZPU-1, IGP-V, IGP-ZTP, IPO V, IPO-VO, IPO-ZTP 5  IPO 1, IPO 2, IPO 3, ZVV 1, ZVV 2, ZVV 3,
 ZPU-2, ZPU-S, IGP1, IGP2, IGP3
 SchH/VPG 1, SchH/VPG 2, SchH/VPG 3,
 SchH/FH 1, SchH/FH 2
10
 Dog Dancing  MoD 1
HtM 2, HtM 3, DwD 2, DwD 3, MD 2, MD 3, F 2, F 3 - všechny zk. splněny min. na VD
5 MoD 2, MoD 3
MoD MD, MoD HtM, MoD F, MoD DwD
CoD
10
 Flyball   Fly18 (nebo lepší) 5    

*Fialovým písmem zapsané zkoušky jsou ty, které již neexistují, ale někteří psi je stále mohou mít splněné.

 
Zdroje informací:
 - Řád zkoušek a soutěží ovčáckých psů, ZVOP, FCI-HWT, FCI-IHT
 - Řád agility ČR
 - Řád Flyball Club ČR
 - Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů ČR
 - Mezinárodní řád IPOR
 - Mezinárodní zkouška stopaře
 - Mezinárodní řád Obedience
 - Zkušební řád Kynologické jednoty ČR
 - Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v ČR
 - Mezinárodní zkušební řád IPO
 - Mezinárodní zkušební řád SchH