Novinky Akce Klub Chov Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

UDĚLENÉ TITULY
 - Nově udělené tituly
 - Kluboví šampioni
 - Šampioni výkonu
 - Šampioni pasení
PES A FENA ROKU
 - Výsledky soutěže 2018
 - Výsledky soutěže 2017
 - Výsledky soutěže 2016
 - Výsledky soutěže 2015
ŘÁDY
 - Klubový šampion
 - Šampion výkonu
 - Šampion pasení
JAK NA TO?
 - Udělení KCH
 

 - 

žádost o KCH
 - Udělení CH výkonu nebo pasení
 

 - 

žádost o CH výkonu/pasení

Aplikace BCCCZ na Google Play

ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ TITULU ŠAMPION PASENÍ BCCCZ
řád ke stažení

Článek 1  -  Základní ustanovení
1. Titul Šampion pasení BCCCZ se uděluje psům a fenám plemene border kolie v majetku členů klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub) za vynikající výsledky na zkouškách a soutěžích v pasení.
2. Titul Klubový šampion pasení BCCCZ uděluje výbor klubu na základě písemné žádosti majitele psa / feny zaslané doporučeným dopisem referentovi pro udělování a evidenci šampionů.
Článek 2  -  Podmínky pro udělení titulu
1. Pro udělení titulu Šampion pasení musí být splněny všechny následující podmínky:
a) pes (fena) plemene border collie je v majetku člena klubu
b) pes (fena) získá titul Mistr světa, Evropy (Continental) či FCI v pasení, nebo splní alespoň dvě z následujících podmínek:
- účast ve finále mistrovství světa, Evropy (Continental) nebo FCI v pasení
- umístění do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství ČR v pasení
- získání titulu Mezinárodní FCI šampion v pasení (FCI International Herding Champion)
- získání titulu Národní FCI šampion v pasení
- první místo v mistrovské soutěži v pasení jiného státu (na úrovni IHT3)
- pět vítězství na soutěži v pasení v zahraničí
- deset vítězství na soutěži v pasení v ČR
c) alespoň jedno vítězství v soutěži pasení musí být dle FCI řádu IHT3
d) započítávají se jen ty výsledky, kdy pes (fena) získal alespoň 70 % z celkových bodů
e) soutěž musí probíhat v klasickém anglickém stylu (collecting style) s dlouhodobě pevnými pravidly, ne ve stylu farmářském
f) majitel psa (feny) požádal písemně výbor klubu o udělení titulu a splnění všech podmínek doložil (lze i v kopiích) referentovi pro udělování a evidenci šampionů potřebnými doklady (zápisem v příloze průkazu původu nebo ve výkonnostním průkazu, potvrzením o získaném titulu)
g) majitel psa (feny) musí být v době podání žádosti alespoň dva roky (minimálně 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) členem klubu BCCCZ
h) započítávají se pouze body/výsledky získané v době členství majitele psa
i) povinnost zúčastnit se Mistrovství BCCCZ v kategorii nejvyšší nebo druhé nejvyšší a splnit limit zkoušky
Článek 3  -  Všeobecná ustanovení
1. Pro udělení titulu není nutné, aby pes (fena) byl (a) chovný (á).
2. Vyhlašovatelem mistrovské soutěže musí být organizace sdružená pod FCI nebo ISDS.
3. Pro získání titulu není dáno žádné časové rozmezí (je možné jej získat za měsíc, za několik let).
Článek 4  -  Závěrečná ustanovení
1. Každý jedinec, který splní podmínky uvedené v článku 2, získá diplom "Šampion pasení BCCCZ" a pohár.
Diplom musí být označen klubovým razítkem a podpisem předsedy klubu, nebo jiným statutárním
zástupcem. Diplomy a poháry se majitelům psů/fen předávají jednou ročně, a to na členské schůzi
klubu. Na požádání majitele oceněného jedince zapisuje kterýkoliv člen výboru BCCCZ titul do originálu
průkazu původu - zápis titulu do PP je nutné předem domluvit s konkrétním členem výboru.
2. Titul Klubový šampion pasení neopravňuje k zařazení do třídy vítězů, šampionů, ani do třídy pracovní na
výstavách pořádaných ČMKU nebo jinými organizacemi FCI.
3. Horní hranice doby, po kterou může pes/fena podmínky plnit, není časově omezena (body získané před
schválením tohoto řádu lze započítat). Pokud majitel doloží potřebné doklady o splnění podmínek,
může pes/fena získat titul také "in memoriam".
4. Titul se uděluje jen jednou za život psa/feny.
5. Evidenci o udělených titulech vede referent pro udělování a evidenci šampionů.
Řád byl schválen výborem BCCCZ. Nabývá platnosti dnem 1. 9. 2010. Poslední úpravy schváleny dne 11. 4. 2018.