Novinky Akce Klub Chov Kluboví šampioni Klubové předměty Odkazy Kontakty Inzerce

DOKUMENTY
 - Standard plemene

DALŠÍ INFORMACE
o plemeni - vzhled, zbarvení, zdraví - najdete v sekci
CHOV


Mobilní aplikace pro Android

Historie a význam plemene
Border kolie je plemeno psa, známé též pod originálním názvem "Border Collie". Toto plemeno je dle klasifikace FCI (Federation cynologique internationale) řazeno do skupiny plemen ovčáckých, pasteveckých a honáckých. V případě border kolie jde o plemeno ovčácké, pocházející z Velké Británie, konkrétně z hraniční oblasti mezi Anglií a Skotskem nazývané Border country (countries).
Historie plemene border kolie sahá do doby před naším letopočtem. Staří Římané popisují ovčácké a pastevecké psy, kteří mají obdobné vlastnosti jako dnešní border kolie. Tito psi se spolu s Římany dostali do Británie. Obdobně se do Británie dostal i další předchůdce border kolie a to skandinávský pes podobný špicovi. Ze 14. století pak pochází kniha De Canibus Britannicus, jejímž autorem je John Caius. Kniha popisuje práci ovčáckých psů v Británii. Bohatství Británie bylo vybudováno na ovcích a jejich vlně. K ovládání obrovských stád ovcí byli ovčáčtí psi nutností, což popisuje James Hogg (1772-1835), ovčák a básník z Ettrick Valley u skotských hranic, který napsal: "Bez ovčáckého psa by pahorky a roviny Anglie a Skotska neměli cenu šesťáku. Bylo by třeba daleko více lidské pomoci zvládnout stáda ovcí na pastvinách a dohnat je míle na tržiště. Bez nich by výtěžek chovu byl ztrátový." Border kolie byla vždy šlechtěna především na práci a to nekompromisním selektivním chovem nejlepších ovčáckých a pasteveckých psů. K výběru takových psů sloužily i soutěže dovednosti ovčáckých psů, závody v pasení - Sheepdog trials. Jeden z prvních trialů se konal v roce 1873.

Novodobá historie plemene - předci dnešních border kolií
V roce 1893 se narodil pes jménem Old Hemp, který je považován za jednoho z přímých předků dnešních border kolií. Chovatelem byl Adam Telfer. Matkou tohoto psa byla černá fena Meg, které měla silnou vlohu pro pasení a silné oko, kterým dokázala stádo doslova hypnotizovat. Otcem Old Hempa byl trikolorní pes jménem Roy. Roy byl nádherný pes s milou povahou, nicméně bez zvláštního pasteveckého instinktu. Old Hemp po svých rodičích zdědil to nejlepší, byl to hezký trikolorní pes s úžasnou vlohou pro pasení a jeho styl práce byl v té době nevídaný. Pracoval tiše, bez štěkání, k ovcím byl jemný a dokázal je vést a neomylně řídit. Old Hemp byl ve své době velmi oblíbeným krycím psem, on i jeho potomci byli velmi úspěšní na trialech.

Old Kep, jeden z Old Hempových potomků se narodil v roce 1901. Byl to velmi milý, laskavý a přítulný pes. Tyto vlastnosti předával svým potomkům. Jeden z jeho synů Don (ISDS 11), exportovaný na Nový Zéland, přispěl k australskému chovu border kolií. Old Kep měl velmi silné oko, kterým ovlivňoval ovce. Tato jeho schopnost mu pomohla k vítězství na 45 trialech.

Z historie border kolií nelze nezmínit legendárního cvičitele a chovatele J. M. Wilsona, který vychoval a vycvičil mnoho šampionů. Fly (ISDS 824) získala titul Národního šampiona v roce 1928, Craig (ISDS 1048) získal titul Národního šampiona v roce 1930, Roy (ISDS 1665) v roce 1934, 1936 a 1937; Glen (ISDS 3940) v roce 1946 a 1948; a Mirk (ISDS 4438) získal titul Interšampiona (International Champion) v roce 1950. Jeho nejslavnější pes však byl Cap (ISDS 3036), nazývaný také Wartime Cap, narozen 1937, který žil v době 2. světové války. Wartime Cap byl otcem 188 registrovaných štěňat, ze kterých bylo více než 112 fen.

Gilchrist Spot (ISDS 24981), vítěz Skotského národního poháru v roce 1965 a 1966. Jeho odchovy jsou známé pro dobrou povahu, pěkný pracovní styl a široké outrany. Hodně šampionů sedmdesátých a osmdesátých let jsou Spotovými potomky.

Z linie psa Wartime Cap se narodil v roce 1963 trikolorní pes Wiston Cap, který se stal nejčastěji používaným krycím psem v historii plemene border kolie. Wiston Cap (ISDS 31154) získal ve svých necelých dvou letech titul Supreme Champion a to v Cardiffu v roce 1965. Majitelem tohoto legendárního psa byl pan John Richardson, uznávaný cvičitel border kolií, který se do historie tohoto plemene zapsal mimo jiné postřehem o vysoko neseném ocasu border kolie při práci. Když je ocas špatný, je i pes špatný. Špatným ocasem je myšlen právě vysoko nesený ocas při práci, což je nežádoucí.

V roce 1906 byla založena Mezinárodní organizace ovčáckých psů pod originálním názvem International Sheep Dog Society a zkratkou ISDS. ISDS má ve znaku právě Richardsonova úžasného psa Wiston Cap. Mottem této organizace je věta: "There is no good flock without a good Shepherd and there is no good Shepherd without a good dog." Volně přeloženo: "Není dobrého stáda bez dobrého Pastýře a není dobrého Pastýře bez dobrého psa." Hlavní náplní práce ISDS je registrace border kolií a správa jejich Plemenné knihy. Dále organizace Národních a Mezinárodních závodů ovčáckých psů a zajištění servisu členům společnosti. Záznamy o psech jsou vedeny v Plemenné knize organizace (Society’s Stud Book) na základě pravidel definovaných "Výborem pro Plemennou knihu". Předseda Společnosti je zároveň "Strážcem plemenné knihy." A byl to právě pan James Reid z ISDS, který poprvé použil v roce 1915 název "Border Collie", aby odlišil toto plemeno od kolií chovaných pod záštitou The Kennel Clubu.

Hlavním cílem chovatelů, chovajících border kolie registrované u ISDS, byl a je chov takových jedinců, kteří si zachovávají ty nejdůležitější vlastnosti border kolií, pro které jsou století šlechtěny a chovány. Především to jsou vynikající pracovní schopnosti, díky nimž je border kolie považována za nejlepšího ovčáckého psa na světě. Tyto pracovní schopnosti jsou souborem instinktivních vloh a povahových vlastností, které je potřeba v chovu upevňovat, jsou duševním bohatstvím, které je třeba chránit. A to je cílem ISDS.
Border kolie dnes
Vzhled, kohoutková výška, délka nebo barva srsti nejsou pro ISDS důležité a proto se bránila uznání standardu border kolií a vyzdvižení exteriéru nad pracovní schopnosti. Po dlouhých jednáních s Kennel clubem došlo nakonec k vypracování standardu plemene border kolie a v roce 1976 bylo toto výjimečné plemeno uznáno The Kennel clubem. 24. 6. 1987 byl publikován standard plemene border kolie u FCI (Federation cynologique internationale). Krátce poté se objevily první border kolie i v České republice. Podle standardu FCI chovají border kolie v České republice dva kluby BCCCZ (Border Collie Club Czech Republic) a KCHMPP (Klub chovatelů málopočetných plemen psů). Border kolie registrované pod ISDS mají v České republice také svůj klub. Je to KPOP (Klub pracovních ovčáckých psů), který je registrovaným členem mezinárodní organizace ISDS.
BCCCZ je členem Českomoravské kynologické unie, která je řádným členem FCI a která zastřešuje v České republice chov dle platného standardu FCI a vydává průkazy původu. Cílem chovu border kolií dle Federation cynologique international je chov dle platného standardu tohoto plemene, který byl vytvořen na základě dohody mezi Kennel klubem a ISDS. Platný standard plemene border kolie je soubor požadavků nejen na vzhled ale i povahu a mechaniku pohybu  jedinců, kteří mají být zařazeni do chovu.
Dnešní border kolie má být vytrvalým ovčáckým psem, užívaným k tvrdé práci u stáda, výborně ovladatelná. Živá, pozorná, poslušná a inteligentní. Nesmí být ani nervózní ani agresivní.
Z předcházejících vět je zřejmé, že chov border kolií dle FCI a ISDS lpí především na povaze, pracovních vlohách, mechanice pohybu a psychických vlastnostech jedinců. Pravidla pro exteriérové vlastnosti nejsou tak přísná, proto se můžeme v případě border kolií setkat s různými variantami vzhledu v různých liniích - různými plemennými typy, vše v mezích standardu FCI. Rozdíly můžeme rozpoznat v mohutnosti, kohoutkové výšce, způsobu nesení uší, délce, typu a barvě srsti, atd. Zřejmě nejmarkantnější rozdíl, který může pozorovat i naprostý neznalec tohoto plemene, je právě barva srsti. Povoleno je velké množství barevných variant, u kterých ovšem nesmí převládat bílá barva.
 
Využití border kolií
Všechny tyto vlastnosti dělají z border kolie toho nejlepšího ovčáckého psa na světě, zároveň však dávají psům a fenám tohoto plemene příležitost vynikat ve většině psích sportů a moderních aktivitách se psem. Pochopitelně i u tohoto plemene záleží na výchově, výcviku a přístupu majitele konkrétního psa nebo feny. Border kolie jsou vysoce inteligentní a plné energie, a proto je potřeba, aby se jim dostalo jak fyzického tak duševního vyžití. Jen takto bude borderka šťastná a o to jde každému dobrému majiteli. Skvělou možností je zaměstnat border kolii nějakým psím sportem, prací pro lidi nebo jinou aktivitou, kde by využila všech svých pozitivních fyzických i psychických vlastností.

Více informací o aktivitách, které můžete se svou border kolií dělat, se dozvíte na stránkách kynologických organizací zabývajících se jimi. Odkazy na některé z nich najdete ZDE.

Pasení

Jako nejpřirozenější se na prvním místě nabízí pasení se psem. Pasení již dávno není záležitostí farmářů, pro které je ovčácký pes nutností. Pasení se pomalu, ale jistě stává psím sportem, kterému se věnuje stále více a více lidí se svými borderkami. Z pasení se skládají zkoušky a v pasení se pořádají závody, kterým zůstal historicky zažitý název trialy. Styl práce border kolie při pasení se nazývá Collecting style. Od roku 2009 se v České republice pořádají zkoušky z pasení a soutěže v pasení pod hlavičkou FCI, které platí mezinárodně, jsou jimi HWT CS (Herding working test - collecting style) a IHT CS (International herding trial - collecting style) prvního, druhého a třetího stupně. Aby se border kolie mohla věnovat pasení, musí mít vlohu pro pasení. Majitelům borderek k zjištění, zda tomu tak je či není v případě jejich pejska nebo fenky, slouží zkouška vloh ovčáckého psa ZVOP.

Pokud člověk nemá možnost, či se nechce věnovat pasení, je zde spousta dalších možných alternativ sportovního vyžití:

Agility

Velmi známý psí sport zvaný agility, byl odvozen od klasického koňského parkuru, kde jsou na vyhrazeném prostoru umístěny skokové překážky, které jezdec s koněm absolvuje v předem určeném pořadí. Kolébkou tohoto sportu je Velká Británie a rokem vzniku je rok 1978. Parkur v agility je sestaven z různých tipů překážek (skokové, tunely, kladina, houpačka, slalom,…) Pes tyto překážky překonává v předem určeném pořadí, veden pouze slovními povely a pohybem svého psovoda. Pes a psovod tvoří tým. Vítězí tým, který doběhne v nejrychlejším čase a s nejnižším počtem chyb. V agility se pořádají zkoušky i závody. Vrcholovou soutěží je mistrovství světa v agility. Díky své rychlosti, obratnosti a inteligenci vynikají v tomto sportu právě border kolie.

Dogdancing
Dog dancing - Tanec se psem je sport, kde pes pod vedením psovoda provádí cviky v rytmu hudby. Ve Velké Británii se pro tento sport používá název Heelwork to Music, v USA je to Musical Freestyle a v Holandsku Canin Freestyle. Border kolie si dokáží zapamatovat velké množství cviků a povelů k nim.

Frisbee
Otcem Dog Frisbee je Američan Alex Stein, který si 4.července 1971 pořídil whippeta a pojmenoval ho podle jeho popelavé barvy Ashley (ash - popel). Jako zkušený hráč frisbee si brzy všimnul, že i on je talířem okouzlen a skáče pro něj až do výšky devět stop.
Rozhodujicí byl ale 5. srpen 1974, kdy se v Los Angeles hrálo baseballové utkání mezi Dodgers a Reds. Během přestávky vtrhnul Alex s Ashleym na hřiště a před zaplněnými ochozy začali hrát frisbee. Ashley uchvátil tisíce diváků svojí rychlostí a výskoky, při kterých chytal talíř. Středopolař Jimmy Wynn z domácího týmu se dokonce nechal slyšet, že ten pes by byl lepší než on. Zpočátku ochranka stadionu nezakročila, teprve když Alex po osmi minutách představení ukončil a zamířil k východu, byl zatčen. Ashley ho nemohl následovat a v chumlu lidí se ztratil. Následující 3 dny bloudil po okolí, než si ho na Long Beach všimla jedna rodina, která se ho ujala. Získat Ashleyho zpět se Alexovi podařilo díky oznámení v televizi a rozhlase a šťastný pes skákal na uvítanou do výšky šesti stop.
Alex s Ashleym se stali doslova přes noc slavní. Byli hosty mnoha televizních show, objevili se na titulních stranách časopisů a Ashley dokonce hrál hlavní roli v dokumentu, který získal nominaci na Oscara. Kromě toho vyhrál třikrát mistrovství světa v Dog Frisbee a jméno po něm nese nejprestižnější podnik tohoto sportu - The Ahsley Whippet Invitational.
Ashley zemřel ve věku 14 let majiteli v náruči. Frisbee hrál až do svých třinácti. O jeho úmrtí informovala téměř všechna média v USA.
Border kolie umí být velmi rychlá a její výhodou v tomto sportu je především její fyzická zdatnost. Border kolie dokáže díky své stavbě těla a mechanice pohybu změnit směr běhu na místě, nikoli obloukem. Někdy se zdá, že dokáže změnit směr pohybu i ve skoku.

Flyball
Flyball, který vznikl v Severní Americe kolem roku 1970, je sport i zábava pro temperamentní psy všech plemen. Oproti agility neklade takové nároky na fyzickou zdatnost psovoda. Utkávají se v něm dvě čtyřčlenná družstva na dvou stejných flyballových drahách. Každá se skládá ze čtyř skokových překážek a flyballového boxu, který vystřeluje míček. Na povel psovoda, který po celou dobu zůstává na startovní čáře, vběhne pes na dráhu, překoná všechny čtyři překážky, naskočí na desku boxu, tím spustí mechaniku, která vystřelí míček, pes míček chytí, provede plaveckou otočku a aportuje míček zpět přes všechny čtyři překážky k psovodovi. V momentě kdy vracející se pes s míčkem protne cílovou čáru, vbíhá na dráhu druhý pes. Vítězí družstvo, které má první v cíli všechny čtyři psy a míčky. Rychlost, dobrá ovladatelnost a snášenlivost s jinými psy, dovolují v tomto sportu vynikat právě border koliím.

Obedience
Sport zvaný Obedience vznikl ve Velké Británii a velmi oblíbený je v severských státech Evropy. Českým překladem anglického slova "obedience" je poslušnost či ovladatelnost. Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Měl by být brán ohled na fyzické dispozice psa. V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden spadá do kategorie pachových prací - jedná se o rozlišení předmětu psovoda. I v tomto sportu vynikají border kolie, inteligentní, oddané svému psovodovi, vždy ochotné spolupracovat.

Záchranářský výcvik
Záchranářský výcvik klade na psa i jeho pána vysoké nároky. Vyžaduje psychickou odolnost, houževnatost a ochotu tvrdě a soustavně pracovat. Mottem největší české organizace zabývající se přípravou záchranářských psů (SZBK ČR) je "ve jménu člověka". Border kolie jsou schopné ve jménu člověka trénovat a účastnit se přezkušování (= sportovat) i skutečně pomáhat při pátrání po pohřešovaných osobách. Jejich výkony jsou úctyhodné. Není divu, že v některých zemích se záchranářské skupiny sestávají převážně právě z border kolií. V záchranářském výcviku nalezneme border kolie, které se věnují vyhledávání živých osob i ostatků v sutinách, plochách, lavinách a také ty, které se věnují stopám či vodním pracím. Kromě vytrvalosti, obratnost, rychlosti a kondici, využívají border kolie také skvělý nos, schopnost samostatně pracovat v terénu a samozřejmě lásku k lidem. Výhodou je i jejich sympatický vzhled (lidé se jich nebojí jako např. dobrmanů) a relativně nízká váha (usnadňuje manipulaci se psem, když je potřeba). Border kolie jsou mimořádně empatické, moc dobře poznají, kdy jde o skutečný zásah. Umí přizpůsobit značení potřebě, např. když mají označit člověka, který se psů bojí, nejdřív se s ním zkoušejí skamarádit a pokud ledy neprolomí, značí ho z větší dálky a nebo ho psovodovi ukážou. Rozhodně mu nezačnou štěkat u obličeje, jako to dělají na soutěžích a prověrkách.

autorkami textu o záchranářském výcviku jsou Kateřina Jančaříková a Iveta Matzenauerová

Coursing
Coursing je historickým předchůdcem obecně známých dostihů. Běhá se ve volné přírodě se vším co příroda přináší, s příkopy, nerovnostmi a kličkováním. O vítězi rozhoduje kvalitní proběhnutí jednotlivých úseků, nasazení, obratnost a v neposlední řadě inteligence, lišáctví i schopnost se znovu vydat do boje. Každý pes absolvuje dva rozběhy, a počet bodů z obou běhů se sčítá. Při druhém rozběhu se mění trať (buď se běží opačně, nebo se přestavuje dráha), neboť psi si pamatují, jak běželi první běh. Jak už bylo uvedeno, oproti dostihům je trať coursingu nepravidelná, což dává možnost uplatnit se psům inteligentním. Jednoduše je to sport jako stvořený pro border kolie. Coursing má ještě jednu obrovskou výhodu nepotřebuje dostihovou dráhu, na kterou se obtížně hledají a získávají pozemky odpovídajících parametrů, a jejíž stavba je finančně velmi náročná. Zvolí-li se pro coursing vhodné místo, není třeba žádných věží pro rozhodčí a obsluhu navijáku, startovních boxů.

Dogtrekking
Extrémním kynologickým vytrvalostním sportem je Dogtrekking. Jsou zde překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu, podle mapy a dle itineráře vypracovaného pořadatelem. Psovod je se psem či více psy spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu nebo pouze vodítkem a obojkem, v žádném případě nesmí jít se psem na volno. Každý si musí nést povinnou výbavu dle seznamu pořadatele. Dogtrekkingové akce jsou většinou pořádány na více než 100 kilometrů. První taková akce byla v České republice uskutečněna v roce 2001 ve Žďárských vrších na vzdálenost 126 km. Velmi dobrá příležitost pro vytrvalé border kolie, šlechtěné k odolnosti vůči extrémním podmínkám a počasí.
 

Border kolie nacházejí díky své vysoké inteligenci, dobré ovladatelnosti a empatii velmi často uplatnění i v dalších kynologických oborech, jako je záchranářská kynologie, sportovní kynologie, dále jako asistenční psi pro zdravotně hendikepované a canisterapeutičtí psi.
 

autor článku: Jana Tučímová