BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

Chov

Podmínky chovu BOC v ČR

Každá border kolie musí před zařazením do chovu absolvovat povinná zdravotní vyšetření v předepsaném minimálním věku. Pokud jimi projde s dobrými výsledky, je nutné absolvovat bonitaci, což je popisná přehlídka, na které se zhodnotí celkový vzhled a částečně i povahové vlastnosti jedince, který má být zařazen do chovu. Po úspěšné bonitaci je pes zařazen mezi chovné jedince.

"Bonitace slouží pro výběr jedinců do chovu. Jejím účelem je posoudit, zda předváděný jedinec netrpí dědičnými vadami a do jaké míry odpovídá standardu. Je prováděna především proto, aby pomohla vytvořit podmínky pro sestavení vhodných chovných párů. V žádném případě není jejím cílem hodnocení krásy psa, nejedná se tudíž o klasický popis exteriéru, známý z výstav psů. Slouží především jako pomůcka k výběru chovných párů tak, aby se zvýšil selekční tlak směrem k žádaným znakům a eliminovaly se znaky nežádoucí, a to spojováním jedinců, kteří nemají žádnou společnou vadu." (výňatek z Bonitačního řádu)

Bonitaci musí absolvovat každý jedinec, který má být zařazen do chovu. Jedná se vlastně o popisnou přehlídku, na které se hodnotí to, nakolik jedinec odpovídá standardu - hodnotí se exteriérové a částečně také povahové vlastnosti (v rámci možností krátké interakce se psem během posouzení). Důležitými podmínkami účasti na bonitaci jsou věk psa a výsledky zdravotních vyšetření - základní podmínky účasti na bonitaci a informace o průběhu bonitace najdete níže.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY UCHOVNĚNÍ:

 • zdravotní vyšetření (minimální věk pro tato vyšetření je ukončených 12 měsíců)
  • RTG DKK, DLK a OCD (do chovu mohou jedinci s DKK max. HD C / OFA Borderline, DLK max. 2/2, OCD není vyřazující vadou).
   Pro BCCCZ je jediným posuzovatelem DKK, DLK, OCD a dalších kloubních onemocnění MVDr. Jaromír Ekr. Případně je možné posílat snímky k oficiálnímu posouzení také do americké organizace OFA (po dokončeném věku 24 měsíců) a tyto výsledky jsou uznávány klubem BCCCZ, v případě, že nejsou opravné.
  • klinické vyšetření na DOV (dědičné oční vady) s výsledkem "prostý", tj. klinicky zdravý
 • zhotovený a doložený genetický profil (povinné od 1.1.2021)
  Jedná se genetický profil (podle normy ISAG), nikoliv o genetický test. Podmínkou je, aby byl vyhotoven u akreditované laboratoře a splňoval normu ISAG (v ČR - resp. v češtině - např. Genomia, Laboklin). Do všech laboratoří je možné zaslat krev, kterou odebere veterinář a zároveň i potvrdí identitu odebíraného psa. Do Genomia je možné zajít se psem osobně a vzorek odebrat bukálním stěrem. Od jiné laboratoře se bukální stěr uznává pokud si ho sami naberou a zároveň i potvrdí identitu (například na některé akci).
 • absolvování bonitace s výsledkem "chovný" (minimální věk 15 měsíců) - bonitace klub pořádá minimálně 3x ročně, termíny naleznete v sekci Akce

Průběh bonitace:

Ve své podstatě popisné přehlídky je bonitace velmi podobná klasickým psím výstavám, ale rozdíl je v tom, že není hodnocena subjektivní "krása", ale je co nejobjektivněji zhodnoceno, nakolik daný jedinec odpovídá standardu.

Během celé bonitace se hodnotí povaha psa, za projevy agresivity bude pes vyloučen.

Bonitace se sestává ze čtyř částí:

 • Přejímka
  • při přejímce se platí poplatek za bonitaci (vizte Klubové poplatky) a odevzdává se průkaz původu bonitovaného psa, ve kterém musí být vyplněna aktuální adresa majitele a podpis chovatele i majitele (bez podpisů plemenné knihy, chovatele i majitele je PP neplatný)
  • dostanete pořadové číslo, podle kterého půjdete na individuální posouzení psa
  • hárající feny hlaste ideálně předem poradci chovu - s ohledem na zúčastněné psy půjdou hárající feny na řadu jako poslední, do vyzvání držte feny mimo prostor bonitace
 • Měření psů
  • po přejímce je nutné psa nechat změřit (k tomu jsou připraveni pomocníci, u přejímky Vám bude řečeno, kam máte jít)
  • psi se měří speciální kovovou šuplerou, mnoha psům to není příjemné a nechtějí v klidu stát, proto je dobré na měření psa připravit a trochu to doma před bonitací trénovat - naměřené míry jsou zapsány do bonitační karty
  • měří se kohoutková výška psa (od kohoutku svisle k zemi) a délka psa (od ramene k sedací kosti)
  • během měření probíhá kontrola čipu
 • Individuální posouzení
  • psi jsou posuzováni jednotlivě bonitační komisí, která je tříčlenná a v jejím čele stojí exteriérový rozhodčí FCI pro plemeno border kolie
  • pes je předveden ideálně na výstavním vodítku, v žádném případě na postroji nebo flexi vodítku
  • pes je posouzen podobně jako na výstavě - prohlíží se celý chrup psa, poté se posuzuje v postoji, kdy je důkladně prohlédnut a prosahán, a následně je posouzen i v pohybu (v klusu)
  • je velkou výhodou mít předvedení se psem natrénované, především prohlídku chrupu (rozhodčí kontroluje skus a počet zubů) - na bonitacích jsou často k vidění psi, kteří jsou takřka neposouditelní, protože neumí v klidu stát, nenechají se sebou manipulovat, nebo neumí plynule klusat na vodítku
  • během posouzení je vyplněna bonitační karta psa, označeny případné vady psa, je mu sestaven bonitační kód a pes je buď shledám chovným, nebo nechovným
  • originál bonitační karty dostává majitel psa, kopie zůstává klubu
  • pokud máte dotazy k vadám uvedeným v bonitačním kódu psa, ptejte se ihned po posouzení Vašeho psa
 • Fotografování
  • součástí bonitace je i pořízení fotografií bonitovaného psa - za tímto účelem je na akci klubový fotograf

Během individuálního posouzení může být pořizován videozáznam.

Výsledek bonitace zapíše poradce chovu do průkazu původu psa. Průkazy původu uchovněných jedinců zašle poradce chovu po bonitaci na plemennou knihu k přeregistraci (uchovněný pes bude zanesen do databáze chovných jedinců), PP Vám přijde přibližně za měsíc poštou na dobírku (dle aktuálního ceníku Plemenné knihy).

Základní podmínky plánování vrhu:

 • oba rodiče plánovaného vrhu musí být chovní, věk při krytí musí u psa i feny být minimálně 18 měsíců, fena nesmí být starší 8 let, u psa je chovnost věkem neomezená
 • musíte mít chovatelskou stanici, na kterou vrh odchováte - nemusí být Vaše, můžete se domluvit s jiným chovatelem, který Vám může vrh zastřešit
 • nesmí být spojeni dva jedinci ve zbarvení merle 
 • alespoň jeden z rodičů vrhu musí být DNA CEA a TNS Normal - doložitelné genetickým testem nebo zápisem v PP
 • vyšetření DOV nesmí být u psa starší než dva roky a u feny nesmí být starší než tři roky
 • v dostatečném předstihu musíte poradce chovu požádat o vystavení krycího listu - Žádost o krycí list
 • fena smí mít vrh pouze jedenkrát v kalendářním roce, na feně smí být odchováno maximálně 6 vrhů za život
 • fena smí mít s jedním konkrétním psem vrh maximálně 2x (tzn. jeden opakovaný vrh), pokud chcete třetí (popř. další) vrh po stejných rodičích, je nutné předem požádat výbor klubu o schválení plánovaného opakovaného vrhu

V případě porušení výše uvedených bodů se chovatel vystavuje riziku nevystavení PP pro celý vrh a kárnému řízení ze strany klubu a ČMKU.

Aby byly výsledky genetických testů uznány klubem, musí být VŽDY provedeny z krve; bukální stěr uznává pouze pokud si ho laboratoř sama nabere a zároveň i potvrdí identitu (například odběr na klubové akci apod.).

Jestliže máte odůvodněnou pochybnost o paternitě (popř. parentitě) vrhu odchovaného pod BCCCZ, musíte složit zálohu ve výši 2 000,-Kč na účet Spolku, poté Spolek nařídí chovateli genetické testy. V případě potvrzení podezření Vám bude tato záloha vrácena, pokud se podezření nepotvrdí, bude záloha použita na úhradu nařízených testů.
Dle řádů ČMKU může výbor Spolku nařídit paternitu (resp. parentitu) u kteréhokoliv vrhu.

Pokud byste narazili na nějaké nejasnosti ohledně chovných podmínek, případně ohledně administrativy týkající se chovu, a odpověď na své otázky nenalezli na webových stránkách klubu, obraťte se na poradce chovu.