BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

O Plemeni

Využití border kolií

Vlastnosti, pro které byla border kolie po dlouhá léta šlechtěna, z ní dělají toho nejlepšího ovčáckého psa na světě, zároveň však dávají psům a fenám tohoto plemene příležitost vynikat ve většině psích sportů a moderních aktivitách se psem.

Pochopitelně i u tohoto plemene záleží na výchově, výcviku a přístupu majitele konkrétního psa nebo feny. Border kolie jsou vysoce inteligentní a plné energie, a proto je potřeba, aby se jim dostalo jak fyzického tak duševního vyžití. Jen takto bude borderka šťastná a o to jde každému dobrému majiteli. Skvělou možností je zaměstnat border kolii nějakým psím sportem, prací pro lidi nebo jinou aktivitou, kde by využila všech svých pozitivních fyzických i psychických vlastností.

Pasení

Při pasení reálně poznáte charakter svého psa, když vidíte, jak na bázi svého instinktu tlačí několika(set)hlavé stádo pouhým okem s tlakem, nebo na závodě, kdy je schopna vnímat pohybující se ovce, poslouchat vaše povely a plnit je. Border kolie byla vyšlechtěna, aby pracovala bezmezně pro svého pána, aby sehnala jakkoli početné stádo z obrovské dálky, a jedinou odměnou jí byla spokojenost svého majitele a dobře odvedená práce. Říká se tomu “will to please”, charakterový znak, který by měl být podstatou každé borderky, a v práci s ovcemi byste měli svého psa poznat z přesně takového úhlu pohledu. Ve spolupráci s kvalitním trenérem je to jedna z cest, po které se můžete se svou borderkou vydat. Uvidíte svého psa z úplně jiné perspektivy - je to ten nejkrásnější pohled a také důvod, proč border kolie existují.

Agility

Agility je sport, který vznikl v roce 1978 v Anglii na motivy koňského parkuru. Kromě překážek skokových se na psím parkuru setkáme například s tunely, zónovkami (áčko, kladina, houpačka), slalomem. Je to úžasný, dynamický sport, kde vždy záleží na celém týmu - pán a pes. Oficiálně se běhá na 3 velikostních kategoriích - S, M a L, v mnoha státech (včetně ČR) je již ale uznáno kategorií 5 - přidány mezikategorie XS a ML. Ideální sport pro rychlé a flexibilní border kolie, ale i pro majitele, který má rád pohyb a výzvu. Každoročně se v ČR pořádá mistrovství border kolii v agility, kde můžete vidět kolem 200 týmů, jak se utkavájí o titul.

Canicross

Canicross je běžecká souhra člověka se psem, ve které vítězí stále váš pes, a člověk systematicky rozvíjí svou fyzickou kondici při kvalitním tréninku. Motivací pro psa je běžet a motivací pro vás je běhat rychleji, ulehčit psovi jeho zátěž dupající mu za zády. Nejdůležitějším faktorem je vybrat správný postroj pro vašeho psa, amortizační vodítko a sedák pro vás, aby vás při/po běhu nebolela záda/bedra. Je to stále více populární sport a na výběr je již mnoho canicrossových skupin, kde se seznámíte s novými lidmi, získáte správnou motivaci a spoustu rad k tréninku a hlavně - trávíte čas venku se svým parťákem a děláte i něco pro své zdraví, neboť běháte častokrát jen tak sami za sebe bez postroje.
Border kolii na startu vídáme čím dál více, chtějí běhat, jsou lehce ovladatelné, a je to středně lehký pes, který rád pracuje pro vás, pokud mu dáte správnou přípravu pod dohledem trenérů canicrossařů.
Další variantou tahu se psem je například scootering - koloběžka, bikejöring- kolo, skijöring - běžky apod. Nicméně k těmto disciplínám je třeba delší amortizační vodítko a také trochu více odvahy.

Canisterapie

Canisterapie je jednou ze složek zooterapie, která se provádí i s jinými zvířaty, např. s kočkami, králíčky, morčaty apod. Tento pojem je složen ze slov „Canis – pes a terapie – léčení“. Existuje však mnoho způsobů jeho překladu: „Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou“ (L. Gajdová), „Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka“ aj. Jedná se o týmovou práci, spolupráci člověka a psa, může být skupinová nebo individuální, vždy záleží na konkrétní potřebě klienta. Nejčastějšími druhy postižení a obory, ve kterých se využívá psa-canisterapeuta a jeho působení, jsou mentální postižení u dětí i dospělých, tělesné postižení u dětí i dospělých, smyslové postižení u dětí i dospělých, geriatrie.

Coursing

Coursing je jeden z nejméně náročných sportů pro psovoda, u kterého se skvěle vyběhá pes. Je možné, aby pes běhal sám, i aby běhal v páru s jiným psem. Společně loví obvykle igelitovou návnadu. Pes se zde učí samostatnosti, obratnosti, vytrvalosti a velmi si zvyšuje kondičku.

Dogdancing

Dogdancing je psí sport, který spočívá v tom, že pes pod vedením psovoda provede sérii cviků v rytmu hudby. Na dogdancingu je krásné to, že není náročný ani na čas, ani na prostor, ani na finance. Člověk nepotřebuje žádné zvláštní pomůcky, stačí cvičit deset minut doma a na procházce a pes se naučí mnoho nových věcí, i když majitel nemá třeba závodní ambice. V dogdancingu je možné se účastnit zkoušek a/nebo závodů, přičemž zkoušky se skládají ve 4 divizich (musical dressage, heelwork to music, freestyle a dance with dog) a závodit se může ve dvou divizích (heelwork to music a freestyle). A i když je dogdancing v překladu chápán jako tanec se psem, není nutné skoro žádné pohybové nadání psovoda.

Dogfrisbee

Dogfrisbee je týmová hra psovoda a psa, kdy psovod hází psovi disk(y) a pes se ho snaží v letu chytit a v některých případech i přinést zpět. DF se rozděluje na distanční disciplíny a Freestyle. Distanční disciplíny jsou SPTF ( hází se na čas, na přesnost a na určitou dálku) , DogDartbee ( je zaměřeno na přesnost , hází se do terče namalovaného na zemi) , Paralelní time trial ( PTT ), kde jde hlavně o rychlost a chycení dvou hodů za sebou, a poslední disciplínou je Quadruped, a tam je to hlavně o délce hodu. Velkou výhodou DF je, že ho můžete trénovat na každém rovném travnatém plácku, klidně i doma na zahradě. Freestyle je pro diváky velice atraktivní disciplínou, kdy pes chytá disky ve vzduchu, při odrazu od člověka, nebo při jeho přeskakování, a při různých tricích, které pes i psovod zvládnou. Ve freestyle se kladou vyšší nároky nejen na dovednosti psovoda, ale i na schopnosti a fyzickou kondici psa. Pravidla se liší dle jednotlivých organizací. Povětšinou se hraje s deseti disky a psovod se snaží vyhazovat disky různými typy hodů. Důležité v tomto sportu je používat disky určené pro DF, které jsou bezpečné pro psa.

Flyball

Flyball - sport pro psiska, jež rádi běhají, skáčou a mají rádi míčky. Ideální sport pro lidi, jež mají rádi adrenalin, zábavu, a mají týmového ducha. Flyball je jediný kynologický týmový sport - a díky tomu je tak výjimečný.

Nosework

Nosework je nový sport, založený na přirozené práci psa nosem. Jedná se o trpělivou a precizní práci psa a psovoda. Pro border kolii je to výborná kompenzační aktivita k akčním sporům jako je např. agility, dogfrisbee nebo flyball.
Podstatou noseworku je vyhledávání specifických pachů (dle zkušebního řádu Nosework CZ skořice a pomerančová kůra), ve čtyřech různých druzích terénu. Urban (lidská prostředí), Nature (příroda), Water (voda tekoucí i stojatá), nebo řadách identických předmětů.
Noseworku je možné se věnovat jako sportu (závodit, skládat zkoušky), ale je to i perfektní aktivita, které se lze věnovat jako zpestření procházek.

Obedience

Poslušnost, ovladatelnost, nepsaná královna výcviku poslušnosti.
Obedience je v ČR relativně mladý sport. Tým (psovod a jeho pes) je posuzován při provádění daných cviků. Pes musí cviky vykonávat radostně a zároveň s velkou přesností. Je tedy velmi důležitá ochota, spolupráce psa s člověkem, vzájemný vztah mezi psem a psovodem - musí tvořit sehraný tým. Ohled by měl být brán na fyzické dispozice psa. Obedienci zastřešuje Klub obedience CZ, cviky jsou dány mezinárodním řádem (třídy OB1,OB2, OB3) a národním řádem (OB-Z, začátečníci). Cviky prověřují práci u psovoda i ve vzdálenosti od něj, pachové práce jsou ve vyšších třídách. Díky svým vynikajícím povahovým a pracovním vlastnostem a ochotě spolupráce s člověkem border kolie v tomto sportu jako plemeno vynikají (zejména ve vyšších výkonnostních třídách).

Sportovní kynologie

Sportovní kynologie je nejpestřejší kynologický sport, poněvadž se skládá ze tří odlišných oddílů - pachové práce, poslušnost a obrany. Díky tomu si psovodi mohou vybrat, který oddíl je jim nejbližší a buď se věnovat pouze jednomu, a nebo všem. Potřebujete-li vyklidnit/unavit psa, není nic jistějšího, než ho vzít na stopy. Poslušnost potřebujete v každodenním životě. A obrany samy o sobě jsou založeny pouze na lovení kořisti a velmi se zde pracuje s klidem a naopak drivem psa.

Treibball

Treiball je vhodný pro psy jakéhokoli plemene a věku. Pokud chcete vaší borderce zaměstnat hlavu a zároveň jí dopřát dostatečný pohyb, je treibball ideálním sportem. Sport, u kterého psi musí přemýšlet a vnímat vaše povely a řeč těla. Rychlá, běhavá práce při obíhání sestav a doťukávaní míčů se zde snoubí s klidnou a vnímavou prací u přeřazování a rychlého zastavování na daných pozicích. Časem je potřeba i dobrá ovladatelnost na dálku, která je ale borderkám přirozená. Pokud nemáte možnost pasení, agility je pro vás příliš tělesně náročné nebo nemáte možnost kvalitního trenéra, místa a překážek, je treibball ideálním sportem. Stačí vám rovná travnatá plocha, gymnastické míče a hlavně chuť zkusit něco nového.

Záchranařina

Záchranářské práce si většina border kolií zamiluje. Při tréninku bude v kontaktu s lidmi, což většina z nich miluje. Je to také akční záležitost, při níž se uplatní jejich potenciál, vytrvalost, schopnosti k pachové práci a vrozená činorodost. Border kolie jsou využívány – a v poslední době stále častěji – i profesionálními psovody, kteří na nich oceňují houževnatost a vytrvalost. Při sportovní záchranařině je třeba počítat s tím, že na zkouškách je mimo jiné přezkušována reakce na střelbu a nárazové zvuky. Nejedná se jen o zábavu, ale i o náročnou práci psovoda.

Více informací o aktivitách, které můžete se svou border kolií dělat, se dozvíte na stránkách kynologických organizací zabývajících se jimi. Webové stránky některých z nich naleznete v sekci Odkazy.