Import EU – vzteklina

BORDERHOLIC 32 – 1/2016

Rozhodnutí Členských Států týkající se použití výjimky ohledně podmínky očkování proti vzteklině u mladých psů a koček

Členské Státy mají možnost zvážit, zda umožní na své území vstup mladých psů, koček a fretek“, tzn. psů, koček a fretek, kteří jsou:

  1. mladší 12 týdnů a nebyli očkováni proti vzteklině
  2. ve věku 12-16 týdnů a již byli očkováni proti vzteklině, ale dosud nejsou plně chráněni (tj. nebyl splněn požadavek doby počátku platnosti u očkování proti vzteklině).

Mladí psi, kočky a fretky mohou být přesouváni:

  1. do Členského Státu z jiného Členského Státu pro nekomerční účely v souladu s Článkem 7 Nařízení (EU) č. 576/2013 (viz výjimky)
  2. do Členského Státu ze třetí země pro nekomerční účely v souladu s Článkem 11 Nařízení (EU) č. 576/2013 (viz výjimky)
  3. za účelem obchodu v souladu s Článkem 10 Směrnice 92/65/EEC (viz výjimky) 

Mladí psi, kočky a fretky nemohou být přesouváni za účelem importu.

VÝJIMKY ohledně očkování proti vzteklině:

Členské Státy mohou povolit na své území vstup mladých psů, koček a fretek, kteří jsou mladší než 12 týdnů a nebyli dosud očkováni proti vzteklině, nebo kteří jsou ve věku 12-16 týdnů a již byli očkováni proti vzteklině, ale dosud neuplynulo 21 dní od dokončení základní vakcinace proti vzteklině.

V takovém případě musí být zvířata doprovázena:

  1. prohlášením majitele (vypracovaném v souladu se vzorem stanoveným v Části 1 Přílohy I Nařízení (EU) č. 577/2013) přiloženým k cestovnímu pasu zvířete v zájmovém chovu o tom, že od narození až do doby přesunu zvířata nebyla v kontaktu s volně žijícími zvířaty druhů, které jsou náchylné na vzteklinu, nebo
  2. jejich matkou, na které jsou stále závislé, z jejíhož pasu je prokazatelné, že matka byla před jejich narozením očkována platnou vakcínou proti vzteklině

Vezměte prosím na vědomí, že:

  1. ANO“ znamená „Souhlasím se vstupem mladých psů a koček na území státu.“;
  2. NE“ znamená „Odmítám vstup mladých psů a koček na území státu.“
ČLENSKÝ
STÁT
Článek 7
Nařízení (EU)
č. 576/2013
Článek 11
Nařízení (EU)
č. 576/2013
Článek 10
Směrnice 92/65/EEC
BELGIE NE NE NE
BULHARSKO ANO NE ANO
ČESKÁ
REPUBLIKA
ANO ANO ANO
DÁNSKO ANO ANO ANO
ESTONSKO ANO ANO ANO
FINSKO ANO NE ANO
FRANCIE NE NE NE
CHORVATSKO ANO NE ANO
IRSKO NE NE NE
ITÁLIE NE NE NE
KYPR NE NE NE
LITVA ANO ANO ANO
LOTYŠSKO NE NE NE
LUCEMBUR-
SKO
ANO NE NE
MAĎARSKO NE NE NE
MALTA NE NE NE
NĚMECKO NE NE NE
NIZOZEMÍ NE NE NE
POLSKO NE NE NE
PORTUGAL-
SKO
NE NE NE
RAKOUSKO ANO ANO ANO
RUMUNSKO ANO NE ANO
ŘECKO NE NE NE
SLOVENSKO ANO NE ANO
SLOVINSKO ANO NE ANO
SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ
NE NE NE
ŠPANĚLSKO NE NE NE
ŠVÉDSKO NE NE NE
ŠVÝCARSKO ANO ANO ANO
NORSKO NE NE NE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *