Úrazy u psů

BORDERHOLIC 32 – 1/2016

Jako úraz označujeme náhlé narušení zdravotního stavu v důsledku nejčastěji mechanického podnětu. Může však jít i o podnět chemický či fyzikální.
Majitelé psů se s  méně či více závažnými úrazy setkávají poměrně často. Mezi nejčastější příčiny patří autonehody, pády z výšky a kousné, tržné a řezné rány. Zvýšenému riziku jsou také vystaveni pracovní a sportující psi.
První ošetření většinou provádí majitel nebo nálezce zvířete. Na něm tedy závisí rozhodnutí, zda je potřebné ošetření veterinárním lékařem.
Při poskytování první pomoci můžeme použít zásadu 5T (tekutiny, teplo, transport, ticho, tišící prostředky) známou z  humánní medicíny. V  případě prostředků proti bolesti však musíme mít na paměti, že u zvířat platní některá omezení. Prvním je absolutní kontraindikace při poranění páteře. Bolest je jedním z  obranných mechanismů a při jejím vyblokování může dojít k  nepřiměřenému pohybu a často nevratnému poškození míchy.
Dalším omezením je nevhodnost některých humánních preparátů pro psy. U závažnějších traumat a v  případě, že se stav zvířete nezlepšuje, nebo se zhoršuje, je na místě transport k  veterinárnímu lékaři.

Rozhodnutí o transportu by měly uspíšit následující příznaky:
– Zhoršující se stupeň vědomí, bezvědomí, prohlubující se apatie, dezorientace, krvácení z nosu a uší, nestejně velké zorničky. Příznaky poškození mozku se mohou vyvinout i několik hodin po úrazu.
– Podezření na poranění páteře, kdy by měl transport probíhat na pevné podložce.
– Poranění hrudníku.
– Poranění břicha.
– Zlomeniny dlouhých kostí končetin, poranění kloubů, vazů a šlach.

Velmi často se také majitelé setkávají s  kulháním, které může vzniknout v  důsledku onemocnění nebo úrazu a může se projevovat s  různou intenzitou. Za kulhání považujeme jakékoliv zhoršení schopnosti zvířete volně končetinou pohybovat nebo na ní udržet váhu těla.

Všímat bychom si u svých psů měli neschopnosti normálně jít nebo běžet, neochotě k  běžné aktivitě (např. chůze po schodech) a odmítaní zatěžovat končetinu. U mírných poškození (natažení šlach nebo svalů) je nejjednodušší léčbou několikadenní klid. Pokud se stav nezlepšuje, je třeba provést podrobnější vyšetření. Jestliže kulhání postupně mizí, zvyšujte zátěž postupně, nikdy ne najednou. Vyhnout se problémům s kulháním není vždy možné. V  některých případech však lze správnou péčí či dohledem zranění předejít. U psů, kteří aktivně sportují, je vhodné zvážit podávání kloubní výživy. Důležitá je ale i správná příprava na samotný fyzický výkon, kdy platí to samé co u lidí: pro snížení rizika úrazu je třeba se protáhnout a zahřát. Stejně tak je ale důležité nepřeceňovat síly psa, průběžně trénovat a nepožadovat velké výkony nárazově.

Zdroje:
http://www.vetonline.cz/kulhani
http://www.02.working-dogs.eu/_ dok_kynologie/pp_pri_zraneni_ psa.pdf
http://dogsmagazin.cz/vse-opsech/zdravi/pece-o-pohybovyaparat